Tiếng Việt | FAQ | Sitemap
GENERAL STATISTICS OFFICE of VIET NAM
54 Nguyen Chi Thanh str, Dong Da, Ha Noi, Vietnam
RELEASED PUBLICATIONS 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thống kê lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thống kê lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự Đại hội gồm có: Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí Thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Đào Thu Hiền, phụ trách Ủy ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía TCTK có đồng chí Phạm Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK; các đồng chí lãnh đạo TCTK, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành hành Đảng bộ TCTK khóa 25, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đại diện Công đoàn TCTK, đại diện Đoàn thanh niên CSHCM cùng 119 đại biểu đại diện cho 233 Đảng viên được bầu từ đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ TCTK.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí Thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Sau phần khai mạc Đại hội, các đại biểu tham dự được nghe đồng chí Phạm Văn Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy thông báo kết quả làm việc của phiên làm việc trù bị buổi sáng: Thực hiện bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội, bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thực hiện một số nội dung về công tác chuẩn bị bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TCTK nhiệm kỳ 2020-2025; và một số nội dung liên quan bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua nguyên tắc bầu Ban Kiểm phiếu; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK phát biểu tại phiên trù bị và phát biểu tổng kết Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCTK trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TCTK về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ và Phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Khóa 25, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Phạm Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCTK trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TCTK về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ và Phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Khóa 25, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Để làm rõ thêm các nội dung báo cáo, Đại hội lần lượt được nghe các bài tham luận của: chi bộ Vụ Thống kê Dân số và Lao động về Lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, chuyên môn; Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản về công tác kiểm tra, giám sát và phát triển Đảng viên; chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính về Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác đoàn thể.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trung biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ TCTK trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ TCTK tiếp tục phát huy huy truyền thống đạt được, luôn là đơn vị đi đầu, nhất là trong công tác Đảng. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện yêu cầu công việc ngày càng cao.Đại hội được nghe Đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TCTK nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua danh sách nhân sự và tín nhiệm bầu ra 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TCTK khóa 26, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng thời, bầu ra 33 đại biểu chính thức và 7 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Được sự đồng ý của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại hội trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK là Bí thư khóa 26, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ban chấp hành  Ban Chấp hành Đảng bộ TCTK khóa 26, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ TCTK khóa 26, nhiệm kỳ 2020 – 2025 căn cứ Nghị quyết Đại hội, hoàn thiện để ban hành các văn kiện Đại hội; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội; tổ chức góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025.­

 

 

 
OTHER INFORMATION
  Hội nghị lần thứ 4 của Nhóm Công tác ASEAN về Hệ thống tài khoản quốc gia
  Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới doanh nghiệp lần 2
  Tổng cục Thống kê điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (lần hai)
  Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025
  Tổng cục Thống kê xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015