Kính gửi:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
– Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
– Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

Theo Quyết định số 2394/QĐ-BKHĐT ngày 30/12/2022 về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chủ trì xây dựng Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thống kê gửi quý Cơ quan dự thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư để xin ý kiến.
Ý kiến góp ý của quý Cơ quan tập trung vào những nội dung sau: (1) Tên chỉ tiêu. (2) Khái niệm, nội dung, công thức tính của chỉ tiêu theo quy định hiện hành. (3) Phân tổ chủ yếu của chỉ tiêu. (4) Kỳ công bố của chỉ tiêu. (5) Nguồn số liệu của chỉ tiêu. (6) Đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu. (7) Ý kiến khác (nếu có): Bổ sung chỉ tiêu, bỏ hoặc thay thế chỉ tiêu,… Với ý kiến bỏ hoặc thay thế chỉ tiêu, đề nghị nêu cụ thể lý do sửa đổi.

Dự thảo Thông tư gồm:
1. Dự thảo Thông tư (.doc)
2. Phụ lục I. Dự thảo danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư (.doc)
3. Phụ lục II. Dự thảo nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư (.doc)

Trường hợp bổ sung chỉ tiêu, đề nghị nêu lý do bổ sung và nội dung của chỉ tiêu được bổ sung (khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, đơn vị thực hiện).

Văn bản của quý Cơ quan gửi về Tổng cục Thống kê (Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê) và theo địa chỉ thư điện tử: phuongphapchedo@gso.gov.vn trước ngày 10/7/2023.
(Thông tin chi tiết liên hệ chị Trần Thị Luyến, số điện thoại: 02473046666 (máy lẻ: 8018); email: ttluyen@gso.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.


Hội Thống kê Việt Nam hướng tới nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn

Hội Thống kê Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV (2024-2029) hướng tới nâng cao chất lượng, năng lực chuyên môn và đạo đức, góp phần xây dựng ngành thống kê Việt Nam phát triển và hiện đại... (07/11/2023)

Hội viên hội thống kê Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện

Hội Thống kê Việt Nam (viết tắt là HTK) ra đời và phát triển trên cơ sở ý chí tự nguyện của những người làm nghề thống kê và luôn mong muốn sự nghiệp thống kê Việt Nam ngày càng phát triển. (06/11/2023)

Nền kinh tế hai tháng còn lại trong năm chắc chắn sẽ sôi động

Từ số liệu thống kê kinh tế tháng 10 và 10 tháng của năm 2023, các chuyên gia nhận định, nền kinh tế 2 tháng còn lại trong năm chắc chắn sẽ sôi động theo chu kỳ, bởi đây là giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị mùa cao điểm lễ, Tết và hoàn thiện các đơn hàng quốc tế... (01/11/2023)

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý III năm 2023 như sau: (06/10/2023)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng được vinh danh Giải thưởng Cống hiến

Sáng ngày 01/10/2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam Việt Nam chính thức trao “Giải thưởng Cống hiến” cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Sự kiện diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. (01/10/2023)

Nghị quyết 105 tạo niềm tin và tiếp thêm động lực gỡ khó cho sản xuất, kinh doanh

Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương được ban hành cấp thiết, đúng thời điểm, được người dân, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (02/08/2023)

Xem thêm