Ngày 21/12/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1395/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trần Văn Trí giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

Ngày 28/11/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1318/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Công Thạnh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1317/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Hữu Chí giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục  Thống kê tỉnh Phú Yên.

Ngày 17/11/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1285/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

– Số 1284/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Trương Hữu Phúc, Chi cục trưởng Chi cục  Thống kê huyện Kế Sách giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 20/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1079/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Văn Phẩm, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Ngày 14/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1062/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy Sản đối với bà Đỗ Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng kể từ ngày 15/9/2023.

Ngày 13/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1057/QĐ-TCTK về việc điều động ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy Sản, Tổng cục Thống kê đến nhận công tác tại Bộ Công Thương từ ngày 15/9/2023.

Ngày 5/9/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1040/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Tấn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 23/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1011/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Viện Khoa học Thống kê đối với ông Nguyễn Trí Duy, Phó Viện trưởng kể từ ngày 01/9/2023.

Ngày 21/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1006/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Kim Chi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

Ngày 17/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 999/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Khanh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 8/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 973/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Tùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

Ngày 7/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 962/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trần Ánh Dương giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 961/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị đối với ông Nguyễn Quốc Kế đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 01/8/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 950/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Danh Thành, Phó Cục trưởng phụ trách giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Số 949/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

Ngày 28/7/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 817/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định đối với bà Nguyễn Thị Mỹ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 816/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Dương Hoàng Sals giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 19/7/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 644/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang đối với ông Trần Văn Niếp đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 7/7/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 619/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động.

Ngày 30/6/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 584/QĐ-TCTK về việc ông Nguyễn Quốc Hưng thôi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng và bố trí, phân công công tác chuyên trách công tác Đảng.

Ngày 12/6/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 489/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đào Thị Hiếu, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên.

– Số 488/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Thanh Sang, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bến Tre.

Ngày 22/5/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 444/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Hùng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 16/5/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 440/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Mạnh Hiệp đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 12/5/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 345/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Quản trị, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

Ngày 17/4/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 385/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Hà Đức Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II phụ trách Trường Cao đẳng Thống kê II kể từ ngày 01/5/2023.

– Số 384/QĐ-TCTK về việc ông Trần Thanh Hùng thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Thống kê II và được bố trí công tác chuyên môn tại Trường Cao đẳng Thống kê II.

Ngày 11/4/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 375/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Phan Văn Lùng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn  phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 01/5/2023.

Ngày 6/4/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định: 

– Số 599/QĐ-BKHĐT về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Dương, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê kể từ ngày 10/4/2023.

Ngày 31/03/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 344/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho bà Bùi Bích Thủy, Phó Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện phụ trách Tạp chí Con số và Sự kiện phụ trách Tạp chí Con số và Sự kiện kể từ ngày 15/3/2023

– Số 343/QĐ-TCTK về việc  tiếp nhận vào công chức và điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê.

Ngày 30/03/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 331/QĐ-TCTK về việc  kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng đối với ông Nguyễn Hữu Thống đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

– Số 330/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Bích Tuyền giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng

– Số 328/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đoàn Quang Vinh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 24/02/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 241/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm lại có thời hạn bà Đinh Thị Thúy Phương giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

Ngày 23/02/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 236/QĐ-TCTK về việc  điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Phương Liên, Trưởng phòng, phòng Thu thập Thông tin thống kê, Cục Thống kê tỉnh Bình Định giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phòng Quản trị, Văn phòng Tổng cục.

Ngày 03/02/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 165/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm lại có thời hạn bà Tạ Thị Thu Việt giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

Ngày 19/01/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 154/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Vũ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

Ngày 18/01/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 105/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê;

– Số 102/QĐ-TCTK về việc giao ông Đinh Bá Hiến, Phó Trưởng phòng giữ Quyền Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Tổng cục Thống kê;

– Số 101/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phí Thị Hương Nga, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng;

– Số 100/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Tổng cục giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia;

– Số 99/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Nhung, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính;

– Số 98/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Thu, Thống kê viên chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

Ngày 16/01/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 86/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Gia Phong giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.

Bài liên quan: