Đo lường mục tiêu phát triển bền vững – chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài được lồng ghép trong Điều tra lao động việc làm năm 2021. Cuộc điều tra này được tiến hành hàng tháng theo Quyết định số1750/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là lần thứ hai các thông tin đo lường chỉ tiêu 10.7.1 được lồng ghép trong Điều tra lao động việc làm do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình Di cư An toàn và Bình đẳng: Hiện thực hoá quyền của Phụ nữ Di cư khu vực ASEAN do Liên minh Châu Âu tài trợ. Cuộc điều tra thí điểm lần thứ nhất được lồng ghép vào quý 4 năm 2019. Tuy nhiên, kết quả của cuộc điều tra thí điểm quý 4 năm 2019 chưa được tính toán công bố chính thức để đảm bảo tính đại diện cấp quốc gia.

     Báo cáo “Đo lường mục tiêu phát triển bền vững – chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài” được xây dựng, sử dụng số liệu của Điều tra lao động việc làm năm 2021. Đây là lần đầu tiên Tổng cục Thống kê công bố nghiên cứu về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.
Kết quả báo cáo cho biết các đặc trưng cơ bản của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài trong vòng 3 năm qua (từ 2018 đến 2021). Đặc biệt, báo cáo đã chỉ ra trung bình người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc phải sử dụng khoảng 7,4 tháng lương đầu tiên của họ cho việc chi trả hay bù đắp những khoản chi phí tuyển dụng để nhận được công việc đầu tiên ở nước ngoài. Dựa trên kết quả nghiên cứu, báo cáo đã đề xuất các khuyến nghị chính sách liên quan đến lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.
Báo cáo “Đo lường mục tiêu phát triển bền vững – chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài” do Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các chuyên gia (Bà Deepa Bharathi – Giám đốc Chương trình Di cư An toàn và Bình đẳng, Văn phòng ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Ông Tite Habiyakare – Chuyên gia về thống kê lao động của Văn phòng ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Ông Richard Horne – Cố vấn về thống kê lao động di cư của Chương trình Di cư An toàn và Bình đẳng, Văn phòng ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Bà Phạm Thị Lan – Điều phối viên Quốc gia, Dự án Safe and Fair tại Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Lê Vân – Điều phối viên Quốc gia, Văn phòng ILO tại Việt Nam; Ông Vũ Hoàng Linh – Cố  vấn về thống kê lao động di cư, Dự án Safe and Fair tại Việt Nam) biên soạn với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO. Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của ILO trong thực hiện lồng ghép các thông tin đo lường chỉ tiêu 10.7.1 trong Điều tra lao động việc làm năm 2021 nói chung và biên soạn ấn phẩm này nói riêng; trân trọng cảm ơn các chuyên gia, các cán bộ của ILO tại Việt Nam và Văn phòng ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và chương trình di cư an toàn và bình đẳng về những đóng góp quý báu trong quá trình biên soạn và hoàn thiện ấn phẩm này.

     Tổng cục Thống kê hy vọng báo cáo sẽ đáp ứng được những yêu cầu thông tin cơ bản của các nhà hoạch định chính sách kinh tế – xã hội, đặc biệt là những người làm công tác liên quan đến vấn đề lao động và việc làm cho lao động Việt Nam ở nước ngoài và mong nhận được những ý kiến xây dựng của bạn đọc.


Hội Thống kê Việt Nam hướng tới nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn

Hội Thống kê Việt Nam chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV (2024-2029) hướng tới nâng cao chất lượng, năng lực chuyên môn và đạo đức, góp phần xây dựng ngành thống kê Việt Nam phát triển và hiện đại... (07/11/2023)

Hội viên hội thống kê Việt Nam – Thực trạng và hướng hoàn thiện

Hội Thống kê Việt Nam (viết tắt là HTK) ra đời và phát triển trên cơ sở ý chí tự nguyện của những người làm nghề thống kê và luôn mong muốn sự nghiệp thống kê Việt Nam ngày càng phát triển. (06/11/2023)

Nền kinh tế hai tháng còn lại trong năm chắc chắn sẽ sôi động

Từ số liệu thống kê kinh tế tháng 10 và 10 tháng của năm 2023, các chuyên gia nhận định, nền kinh tế 2 tháng còn lại trong năm chắc chắn sẽ sôi động theo chu kỳ, bởi đây là giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị mùa cao điểm lễ, Tết và hoàn thiện các đơn hàng quốc tế... (01/11/2023)

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023

Tổng cục Thống kê đăng tải Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý III năm 2023 như sau: (06/10/2023)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng được vinh danh Giải thưởng Cống hiến

Sáng ngày 01/10/2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam Việt Nam chính thức trao “Giải thưởng Cống hiến” cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Sự kiện diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. (01/10/2023)

Nghị quyết 105 tạo niềm tin và tiếp thêm động lực gỡ khó cho sản xuất, kinh doanh

Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương được ban hành cấp thiết, đúng thời điểm, được người dân, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (02/08/2023)

Xem thêm