Đo lường mục tiêu phát triển bền vững – chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài được lồng ghép trong Điều tra lao động việc làm năm 2021. Cuộc điều tra này được tiến hành hàng tháng theo Quyết định số1750/QĐ-TCTK ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là lần thứ hai các thông tin đo lường chỉ tiêu 10.7.1 được lồng ghép trong Điều tra lao động việc làm do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình Di cư An toàn và Bình đẳng: Hiện thực hoá quyền của Phụ nữ Di cư khu vực ASEAN do Liên minh Châu Âu tài trợ. Cuộc điều tra thí điểm lần thứ nhất được lồng ghép vào quý 4 năm 2019. Tuy nhiên, kết quả của cuộc điều tra thí điểm quý 4 năm 2019 chưa được tính toán công bố chính thức để đảm bảo tính đại diện cấp quốc gia.

     Báo cáo “Đo lường mục tiêu phát triển bền vững – chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài” được xây dựng, sử dụng số liệu của Điều tra lao động việc làm năm 2021. Đây là lần đầu tiên Tổng cục Thống kê công bố nghiên cứu về lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.
Kết quả báo cáo cho biết các đặc trưng cơ bản của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài trong vòng 3 năm qua (từ 2018 đến 2021). Đặc biệt, báo cáo đã chỉ ra trung bình người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc phải sử dụng khoảng 7,4 tháng lương đầu tiên của họ cho việc chi trả hay bù đắp những khoản chi phí tuyển dụng để nhận được công việc đầu tiên ở nước ngoài. Dựa trên kết quả nghiên cứu, báo cáo đã đề xuất các khuyến nghị chính sách liên quan đến lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.
Báo cáo “Đo lường mục tiêu phát triển bền vững – chỉ tiêu 10.7.1 về chi phí tuyển dụng của lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài” do Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các chuyên gia (Bà Deepa Bharathi – Giám đốc Chương trình Di cư An toàn và Bình đẳng, Văn phòng ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Ông Tite Habiyakare – Chuyên gia về thống kê lao động của Văn phòng ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Ông Richard Horne – Cố vấn về thống kê lao động di cư của Chương trình Di cư An toàn và Bình đẳng, Văn phòng ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; Bà Phạm Thị Lan – Điều phối viên Quốc gia, Dự án Safe and Fair tại Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Lê Vân – Điều phối viên Quốc gia, Văn phòng ILO tại Việt Nam; Ông Vũ Hoàng Linh – Cố  vấn về thống kê lao động di cư, Dự án Safe and Fair tại Việt Nam) biên soạn với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO. Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của ILO trong thực hiện lồng ghép các thông tin đo lường chỉ tiêu 10.7.1 trong Điều tra lao động việc làm năm 2021 nói chung và biên soạn ấn phẩm này nói riêng; trân trọng cảm ơn các chuyên gia, các cán bộ của ILO tại Việt Nam và Văn phòng ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và chương trình di cư an toàn và bình đẳng về những đóng góp quý báu trong quá trình biên soạn và hoàn thiện ấn phẩm này.

     Tổng cục Thống kê hy vọng báo cáo sẽ đáp ứng được những yêu cầu thông tin cơ bản của các nhà hoạch định chính sách kinh tế – xã hội, đặc biệt là những người làm công tác liên quan đến vấn đề lao động và việc làm cho lao động Việt Nam ở nước ngoài và mong nhận được những ý kiến xây dựng của bạn đọc.


Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê: Kinh tế Việt Nam vẫn còn tồn tại những khó khăn, thách thức

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới hiện nay, kinh tế quý II/2023 Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, chưa thể tăng trưởng bứt phá nhưng sẽ cải thiện hơn so với quý I/2023. (29/03/2023)

Sự cởi mở và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam thu hút nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ

Bất chấp những khó khăn và thách thức dự kiến mà kinh tế Việt Nam phải đối mặt trong năm nay, cộng đồng DN Hoa Kỳ vẫn rất tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng và sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam. (22/03/2023)

Tạo đòn bẩy thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp

Tham gia chương trình thỏa thuận tự nguyện thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp lựa chọn được phương án tối ưu trong quá trình triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng, phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện của doanh nghiệp. (22/03/2023)

Mỗi lít xăng RON 95-III và E5 RON 92 giảm 780 đồng, các mặt hàng dầu cũng giảm 800-1.250 đồng từ 15h hôm nay. (21/03/2023)

Tạo hành lang pháp lý để kiểm soát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng

Chiều tối 20/3, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định dự án Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) (21/03/2023)

Đối thoại, gỡ khó cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức buổi trao đổi với chủ đầu tư các dự án điện chuyển tiếp với tinh thần khẩn trương nhằm chủ động bàn các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về hợp đồng mua bán điện. (21/03/2023)

Xem thêm