BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG

“Điều tra doanh nghiệp 2022” – cần tinh thần trách nhiệm không chỉ của cán bộ thống kê 

(vov1.vov.gov.vn) – Từ 15/4 đến hết ngày 30/5/2022, Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành “Điều tra doanh nghiệp năm 2022”, dự kiến Quý I/2023 công bố kết quả chính thức, với mục tiêu thu thập thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, phục vụ công tác quản lý, điều hành, dự báo tình hình kinh tế – xã hội, cũng như lập chính sách, kế hoạch phát triển cho từng địa phương, cho toàn nền kinh tế. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần sự phối hợp tích cực và trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là giới doanh nhân, doanh nghiệp.Giải pháp nào hỗ trợ hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển doanh nghiệp?

(bnews.vn) – Để nâng cao chất lượng thông tin điều tra, đáp ứng nhanh nhu cầu thông tin và nâng cao hiệu quả chi phí của cuộc điều tra, điều tra doanh nghiệp năm 2022 có những điểm mới như: cải tiến về nội dung và cách tiếp cận thu thập thông tin điều tra.Điều tra doanh nghiệp năm 2022 hướng tới các chỉ tiêu về kinh tế số

(vietnamplus.vn) – Các chỉ tiêu liên quan đến tài khoản quốc gia, kinh tế số, thương mại điện tử, sản xuất sản phẩm số sẽ bổ sung vào Điều tra doanh nghiệp năm 2022 được Tổng cục Thống kê thực hiện từ 15/4 đến hết ngày 30/5.Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2022 có những điểm gì mới?

(vietnamplus.vn) – Sự tham gia, đồng hành của các doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác theo tình hình thực tế là rất quan trọng. Để hiểu rõ hơn về cuộc điều tra, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến xung quanh nội dung này.‘Khám sức khỏe tổng thể’ doanh nghiệp 2022

(Chinhphu.vn) – Điều tra doanh nghiệp năm 2022 là cuộc điều tra thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Thời gian điều tra được tiến hành từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 30/5/2022.Nhiều đổi mới trong điều tra doanh nghiệp 2022

(vietnamnet.vn) Điều tra doanh nghiệp năm 2022 thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế – xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương.Từ 15/4, thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2022

(thoibaotaichinhvietnam.vn) Từ 15/4 đến 20/5/2022, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2022 nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế – xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển.Điều tra doanh nghiệp 2022 – Một số nội dung chủ yếu

(consosukien.vn) Điều tra doanh nghiệp năm 2022 là cuộc điều tra thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Điều tra toàn bộ áp dụng đối với toàn bộ doanh nghiệp nhằm thu thập thông  tin cơ bản về thông tin định danh, ngành nghề sản xuất kinh doanh, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh. Điều tra chọn mẫu áp dụng đối với các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra nhằm mục đích mở rộng nội dung điều tra, phục vụ tính các chỉ tiêu chuyên ngành, giúp nâng cao chất lượng điều tra nhất là đối với các câu hỏi phức tạp, chuyên sâu.