Căn cứ Luật Khiếu nại và Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Khiếu nại. Xét đơn khiếu nại lần hai ngày 18 tháng 3 năm 2021 của bà Võ Thị Thanh Đa (địa chỉ: Tổ 5 khu phố Núi Dinh, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu; Số CMND: 271141329, ngày cấp: 13/12/2020, nơi cấp: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Số điện thoại liên hệ: 0913767790). Tổng cục Thống kê thông báo công khai Quyết định số 156/QĐ-TCTK ngày 28/01/2021 về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Đa (lần hai).

Vui lòng tải file: » Quyết định số 156/QĐ-TCTK ngày 28/01/2021 về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Đa (lần hai) (.pdf)