Ngày 24/6/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 658/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Văn Tuệ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc  Ninh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cụ Thống kê tỉnh Bắc Giang.

Ngày 15/6/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 644/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Tường giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 14/6/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 634/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Như Hải giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 10/6/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 626/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời bà Nguyễn Thị Thu, Thống kê viên chính giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

– Số 625/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời bà Chí Thị Nụ giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tài vụ, Văn phòng Tổng cục Thống kê

– Số 624/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Cường, Phó Giám đốc phụ trách giữ chức vụ Giám đốc , Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê , Cục Thu thập Dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

Ngày 7/6/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 619/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tấn Mỹ, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê thị xã  Tân Châu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang.

Ngày 27/5/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 598/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đồng Văn Sủng, Phó Cục trưởng phụ trách giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang.

– Số 597/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trọng Hiền, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang.

– Số 596/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Huy Công, Phó Cục trưởng phụ trách giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang.

– Số 595/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Tuyên giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 24/5/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 586/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê.

Ngày 20/5/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 571/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đối với ông Nguyễn Chí Tiêu đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 28/4/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 545/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Thúy Nga giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lai Châu.

Ngày 26/4/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 542/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Bùi Trọng Tú giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Ngày 22/4/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 525/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Hùng Sơn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang.

– Số 524/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Phó Vụ trưởng kể từ ngày ký đến khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ  Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia.

Ngày 21/4/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 516/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.

– Số 515/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hồ Bình Tuy, Trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

Ngày 15/4/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định:

– Số 816/QĐ-BKHĐT về việc bổ nhiệm ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Ngày 28/03/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 270/QĐ-TCTK về việc bổ có thời hạn ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Cục trưởng phụ trách giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 01/03/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 184/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Toàn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 17/02/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 168/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Cao Đăng Viễn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên.

Ngày 10/02/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 163/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thúy, Trưởng phòng Phòng Thu thập Thông tin thống kê giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.

Ngày 28/01/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 81/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lê Quang Thịnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Hải Dương đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 19/01/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 45/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Thanh Hà, Quyền Vụ trưởng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

Ngày 13/01/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 41/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Hương, Trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai.

Ngày 11/01/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 38/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Công Luận, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

– Số 39/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Minh Dưỡng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

Ngày 10/01/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 34/QĐ-TCTK về việc điều động ông Vũ Viết Trường, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

– Số 35/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn Phùng Đắc Hưng, Phó Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai.

Ngày 07/01/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 33/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Thuận, Trưởng phòng Phòng phát triển ứng dụng giữ chức vụ Phó Giám đốc, Trung tâm Tin học thống kê khu vực II, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

Ngày 05/01/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 01/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hiền Minh, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ

– Số 04/QĐ-TCTK về việc việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng Phòng Thu thập Thông tin thống kê giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An.


Bài liên quan: