Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-TCTK ngày 04/8/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê thuộc Tổng cục Thống kê năm 2021; Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-TCTK ngày 08/7/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc phân cấp quản lý công chức, viên chức tại đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê; Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL) thông báo tuyển dụng 41 viên chức (yêu cầu trình độ chuyên môn chi tiết trong file đính kèm).

Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo quy định, có Giấy biên nhận hồ sơ.

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 10/9/2021 đến hết ngày 10/10/2021.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển tại Văn phòng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, tầng 12A, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội hoặc trụ sở làm việc của đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

Tải file tại đây:

1. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 (.pdf)

2. Phụ lục (.doc)