Kinh tế Việt Nam vẫn chứng tỏ sức hút từ hội nhập và tiềm năng của một nền kinh tế năng động, những kết quả mà nền kinh tế Việt Nam đạt được trong năm 2020 sẽ góp phần tạo đà phát triển tích cực cho năm 2021.

Tiêu điểm kinh tế ngày 03/01/2021, truyền hình thông tấn (vnews.gov.vn)