Ngày 31/12/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1238/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khắc Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/01/2022.

Ngày 28/12/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1201/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Hoàng Thị Thanh Hà giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

– Số 1202/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc kể từ ngày 01/01/2022.

Ngày 24/12/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1192/QĐ-TCTK về việc giao ông Trương Quang Phúc, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước kể từ ngày 29/12/2021.

– Số 1191/QĐ-TCTK về việc miễn nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước đối với ông Bao Văn Tâm.

Ngày 9/12/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1145/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Phạm Thị Phương giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng.

– Số 1144/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Hoa, Trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.

– Số 1143/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quang, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 29/11/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1110/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trần Long Châu giữ chức vụ Phó Cục trưởng  Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 26/11/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1106/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp đối với ông Phạm Văn Hoàng, Phó Cục trưởng kể từ ngày 01/12/2021 đến khi có quyết định mới về nhân sự giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 24/11/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1100/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng đối với bà Phí Thị Hương Nga, Phó Vụ trưởng kể từ ngày 01/12/2021 đến khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng.

Ngày 23/11/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1094/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Nam Trung giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

Ngày 9/11/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1061/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lê Ngọc Bảy giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 27/10/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1034/QĐ-TCTK về việc tiếp nhận vào công chức và bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Bá Hiến, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu phương pháp, tiêu chuẩn, quy trình thống kê, Viện Khoa học Thống kê giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

Ngày 26/10/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1028/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Đồng, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.

Ngày 22/10/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1023/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Cao Đăng Viễn, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên phụ trách Cục Thống kê tỉnh Phú Yên kể từ ngày 01/11/2021.

– Số 1022/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quang Minh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Ngày 12/10/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 999/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng phụ trách giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê.

Ngày 7/9/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 948/QĐ-TCTK về việc giao ông Trần Thanh Bình, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 27/8/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 932/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng phụ trách giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

Ngày 09/8/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 898/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Vinh, Trưởng phòng Phòng Thu thập Thông tin thống kê, Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng.

Ngày 06/8/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 896/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hà Văn Lượng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang.

Ngày 28/7/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 869/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Quỳnh Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường.

– Số 870/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Đoàn Thị Hồng Hạnh, Thống kê viên chính, Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính.

– Số 871/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đào Trọng Truyến giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên.

– Số 872/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Minh Tâm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên.

Ngày 27/7/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 857/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Viết Quân, Phó Giám đốc giữ Quyền Giám đốc Nhà Xuất bản Thống kê.

– Số 858/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập giữ chức vụ Tổng biên tập Nhà Xuất bản Thống kê.

Ngày 20/7/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 848/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Minh Thu, Trưởng phòng Phòng Phát triển ứng dụng giữ chức vụ Phó Giám đốc, Trung tâm Tin học thống kê khu vực I, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

Ngày 19/7/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 845/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Quốc Hùng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

Ngày 7/7/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 818/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Quang Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

– Số 824/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Trọng Hoạt, Thống kê viên giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Phòng Thiết kế mẫu và Điều tra thống kê, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

– Số 825/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Công Thắng, Thống kê viên chính giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Phòng Thiết kế mẫu và Điều tra thống kê, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

– Số 826/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thúy Oanh, Phó trưởng phòng phụ trách giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Thiết kế mẫu và Điều tra thống kê, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

– Số 827/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lưu Đình Quý, Phó trưởng phòng phụ trách giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Thu thập và Quản lý dữ liệu hành chính, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

– Số 828/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Phương, Thống kê viên chính giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Phòng Thu thập và Quản lý dữ liệu hành chính, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

– Số 829/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Minh Thu, Trưởng phòng Phòng Phát triển ứng dụng giữ chức vụ Phó Giám đốc, Trung tâm Tin học thống kê khu vực I, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

– Số 830/QĐ-TCTK về việc ông Đỗ Ngọc Hà, Phó trưởng phòng thôi phụ trách Phòng Quản lý và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê kể từ ngày 15/7/2021.

– Số 831/QĐ-TCTK về việc  điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Yến, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê. Đồng thời giao quyền Trưởng phòng Phòng Quản lý và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê đối với bà Nguyễn Thị Yến cho đến khi có quyết định mới vềnhâ n sự giữ chức vụ Trưởng phòng.

Ngày 01/7/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 806/QĐ-TCTK về việc ông Phan Quốc Hùng, Phó Cục trưởng thôi phụ trách Cục Thống kê tỉnh Kon Tum kể từ ngày 15/7/2021.

– Số 807/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Văn Sỹ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên – Huế giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

Ngày 30/6/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 794/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Tổng cục Thống kê.

– Số 795/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thế Trang, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê.

– Số 796/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Bá Dũng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.

– Số 797/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Trần Phước Tường, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/7/2021 cho đến khi có quyết định mới về nhân sự giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.

– Số 798/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Đồng Văn Sủng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang kể từ ngày 01/7/2021 cho đến khi có quyết định mới về nhân sự giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang.

– Số 799/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê giữ chức Phó Trưởng phòng, Phòng Quản trị, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

Ngày 17/6/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 707/QĐ-TCTK về việc điều động ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận đến nhận công tác tại Văn phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận kể từ ngày 01/7/2021.

– Số 708/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Minh, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bến Tre.

Ngày 9/6/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 680/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Vĩnh Nội, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

Ngày 8/6/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 673/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lê Đức Hoành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

– Số 674/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận đối với ông Trần Văn Cư đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 675/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Văn Ban, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

– Số 677/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Huy Công giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang.

– Số 678/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Tuấn Hà, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái.

Ngày 31/5/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 648/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Tám, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Ngày 26/5/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 632/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 19/5/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 622/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm ông Đặng Trọng Điệp, Trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sơn La.

– Số 623/QĐ-TCTK về việc ông Trần Văn Trang thôi giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh và được bố trí, phân công công tác chuyên môn tại Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh.

– Số 624/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên phụ trách Cục Thống kê tỉnh Điện Biên.

Ngày 13/5/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 333/QĐ-TCTK về việc tiếp nhận vào làm công chức và điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Quang Thành, Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê.

– Số 334/QĐ-TCTK về việc giao cho ông Nguyễn Hữu Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê khu vực I, Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê phụ trách Trung tâm Tin học thống kê khu vực I kể từ ngày 15/5/2021 cho đến khi có quyết định mới về nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê khu vực I.

Ngày 6/5/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 325/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Đình Vương, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 29/4/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 313/QĐ-TCTK về việc ông Mai Tùng Long thôi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê và được bố trí, phân công công tác chuyên môn tại Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê.

– Số 314/QĐ-TCTK về việc tiếp nhận vào làm công chức và điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Phát, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê, Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

– Số 315/QĐ-TCTK về việc  giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đình Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê, Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê phụ trách Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê kể từ ngày 01/5/2021 cho đến khi có quyết định mới về nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê.

– Số 316/QĐ-TCTK về việc tiếp nhận vào làm công chức và điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng, Phòng Cơ sở dữ liệu, Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

Ngày 23/4/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 285/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Tuấn Hà giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 19/4/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 275/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoài Hải, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

Ngày 19/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 179/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trần Vĩnh Nội giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

Ngày 17/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 174/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Lệ Trinh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

– Số 173/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh.

Ngày 11/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 116/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Phan Thị Bích Thảo giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 5/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 158/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Nghiệp, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình.

Ngày 3/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 156/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Tạ Hoàng Vũ, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 02/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 157/QĐ-TCTK về việc giao bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê làm Trưởng ban Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê thay bà Nguyễn Thu Oanh đã chuyển công tác.

Ngày 19/02/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 129/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Huy Công, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang phụ trách Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang kể từ ngày 01/3/2021.

Ngày 01/02/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 106/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đào Thị Thanh Vân, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Yên Bình giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Yên Bái.

Ngày 29/01/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 99/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

– Số 98/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

– Số 97/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

– Số 96/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

Ngày 26/01/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 90/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thúy Chinh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

– Số 89/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hoàng Văn Thức giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

Ngày 13/01/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 68/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Xuân Huệ, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.