Ngày 9/6/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 680/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Vĩnh Nội, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

Ngày 8/6/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 673/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lê Đức Hoành giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

– Số 674/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận đối với ông Trần Văn Cư đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 675/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Văn Ban, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

– Số 677/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Huy Công giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang.

– Số 678/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Tuấn Hà, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái.

Ngày 31/5/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 648/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Tám, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Ngày 26/5/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 632/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 19/5/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 622/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm ông Đặng Trọng Điệp, Trưởng phòng Phòng Thống kê Kinh tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sơn La.

– Số 623/QĐ-TCTK về việc ông Trần Văn Trang thôi giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh và được bố trí, phân công công tác chuyên môn tại Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh.

– Số 624/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên phụ trách Cục Thống kê tỉnh Điện Biên.

Ngày 13/5/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 333/QĐ-TCTK về việc tiếp nhận vào làm công chức và điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Quang Thành, Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê.

– Số 334/QĐ-TCTK về việc giao cho ông Nguyễn Hữu Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê khu vực I, Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê phụ trách Trung tâm Tin học thống kê khu vực I kể từ ngày 15/5/2021 cho đến khi có quyết định mới về nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tin học thống kê khu vực I.

Ngày 6/5/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 325/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Đình Vương, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 29/4/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 313/QĐ-TCTK về việc ông Mai Tùng Long thôi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê và được bố trí, phân công công tác chuyên môn tại Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê.

– Số 314/QĐ-TCTK về việc tiếp nhận vào làm công chức và điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Phát, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê, Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

– Số 315/QĐ-TCTK về việc  giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đình Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê, Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê phụ trách Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê kể từ ngày 01/5/2021 cho đến khi có quyết định mới về nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê.

– Số 316/QĐ-TCTK về việc tiếp nhận vào làm công chức và điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng, Phòng Cơ sở dữ liệu, Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I, Cục thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

Ngày 23/4/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 285/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Tuấn Hà giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 19/4/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 275/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoài Hải, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

Ngày 19/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 179/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trần Vĩnh Nội giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

Ngày 17/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 174/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Lệ Trinh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

– Số 173/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh.

Ngày 11/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 116/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Phan Thị Bích Thảo giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 5/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 158/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Nghiệp, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình.

Ngày 3/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 156/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Tạ Hoàng Vũ, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 02/3/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 157/QĐ-TCTK về việc giao bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê làm Trưởng ban Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê thay bà Nguyễn Thu Oanh đã chuyển công tác.

Ngày 19/02/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 129/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Huy Công, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang phụ trách Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang kể từ ngày 01/3/2021.

Ngày 01/02/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 106/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đào Thị Thanh Vân, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Yên Bình giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Yên Bái.

Ngày 29/01/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 99/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

– Số 98/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

– Số 97/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

– Số 96/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

Ngày 26/01/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 90/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thúy Chinh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

– Số 89/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hoàng Văn Thức giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

Ngày 13/01/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 68/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Xuân Huệ, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.