THƯ

Của Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Gửi cán bộ, nhân viên ngành Thống kê

Hà Nội, ngày 7 tháng 2 năm 1996

Thân ái gửi toàn thể CBCNVC Tổng cục Thống kê,

Nhân dịp Tổng cục Thống kê được tặng thưởng Huân Chương Độc Lập, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của các đồng chí. Kể từ ngày thành lập, ngành Thống kê luôn luôn góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước. Đặc biệt từ những năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, ngành Thống kê đã cố gắng tự đổi mới chính ngành mình, vươn lên đáp ứng những đòi hỏi của đất nước.

  Tôi mong các đồng chí luôn luôn bám sát thực tiễn phát triển rất phong phú của nước ta, đồng thời luôn luôn biết tiếp thu một cách sáng tạo những kiến thức khoa học kỹ thuật mới nhất của thế giới về thống kê, làm cho thống kê của nước ta trở thành công cụ cực kỳ hữu ích, mang lại những thông tin, dữ kiện chính xác và tin cậy không thể thiếu được trong điều hành, quản lý và phát triển đất nước.

Chúc các đồng chí một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, giành nhiều tiến bộ mới cho ngành Thống kê Việt Nam.

Chào thân ái,

Võ Văn Kiệt

Thủ tướng Chính phủ