ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                               Hà Nội, ngày 10/1/1996

THƯ

Của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười

Gửi cán bộ nhân viên ngành thống kê

Các đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 Ngành thành lập ngành Thống kê, tôi thân ái gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong ngành.

Trong 40 năm qua, ngành Thống kê đã có nhiều cố gắng cung cấp kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Chuyển sang cơ chế mới, ngành đã có những chuyển biến tích cực, góp phần tạo được sự thống nhất về đánh giá những tiến bộ cũng như những khó khăn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội.

Mong các đồng chí phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục phấn đấu vươn lên, bảo đảm cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời, với độ tin cậy cao, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo về kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước. Chúc các đồng chí lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xây dựng ngành Thống kê ngày càng hiện đại, tiếp cận trình độ thống kê quốc tế và vận dụng sáng tạo vào điều kiện nước ta.

Chào thân ái,

                                        Đỗ Mười

Tổng Bí thư

Ban chấp hành Trung ương

Đảng cộng sản Việt Nam