Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị thuộc Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê, Tổng cục Thống kê có chức năng đầu mối thực hiện hoạt động dịch vụ thống kê theo nhu cầu của người dùng. Mọi hoạt động dịch vụ do Trung tâm thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong lĩnh vực này.

Các hoạt động dịch vụ của Trung tâm được thực hiện theo các nội dung sau:

a. Phạm vi hỗ trợ thông tin thống kê:

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê là đầu mối cung cấp dịch vụ hỗ trợ thông tin thống kê do Tổng cục Thống kê thu thập, tính toán, lưu trữ và công bố gồm:

(1) Hỗ trợ thông tin thống kê;

(2) Tổng hợp và phân tích số liệu thống kê;

(3) Điều tra thống kê, khảo sát thị trường (Nội dung chi tiết trên trang Web của Trung tâm);

(4) Tư vấn thông tin thống kê.

b. Quy trình thực hiện

– Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi tắt là Khách hàng) có nhu cầu sử dụng dịch vụ thống kê có thể liên lạc với Phòng Tư vấn và Dịch vụ thống kê, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê số điện thoại 024.37332997 và Email: sdc@gso.gov.vn;

– Bước 2: Trên cơ sở nhu cầu dịch vụ thống kê của Khách hàng, Trung tâm sẽ phân loại dịch vụ, phối hợp với các đơn vị chuyên môn của TCTK để xác định khả năng đáp ứng, khối lượng công việc, ước tính chi phí dữ liệu, chi phí viết báo cáo phân tích, chi phí hành chính… và hồi đáp chi tiết cho Khách hàng;

– Bước 3: Khách hàng có nhu cầu nếu chấp thuận dịch vụ thống kê, hai bên sẽ tiến hành thương thảo và ký kết Hợp đồng;

– Bước 4: Sau khi Hợp đồng có hiệu lực, Trung tâm sẽ tiến hành triển khai thực hiện theo nội dung các điều khoản thống nhất trong Hợp đồng đã ký kết;

– Bước 5: Khi yêu cầu về dịch vụ thống kê trong Hợp đồng đã hoàn thành, Trung tâm cùng Khách hàng sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao kết quả;

– Bước 6: Trung tâm và Khách hàng hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán Hợp đồng.

c. Hồ sơ hoạt động dịch vụ:

Hồ sơ hoạt động dịch vụ do Trung tâm thực hiện sẽ gồm:

(1) Yêu cầu hỗ trợ thông tin thống kê của Khách hàng bằng văn bản hoặc email;

(2) Báo giá yêu cầu thông tin của Trung tâm cho Khách hàng bằng văn bản (Bản chào giá) hoặc email;

(3) Hợp đồng cung cấp dữ liệu;

(4) Bản số liệu, báo cáo phân tích theo yêu cầu của Khách hàng;

(5) Hóa đơn tài chính;

(6) Biên bản nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng;

(7) Giấy tờ khác (khi có yêu cầu).

d. Chi phí thực hiện: Theo nội dung thống nhất trong Hợp đồng.

e. Thời hạn thực hiện: Theo nội dung thống nhất trong Hợp đồng.

f. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê.

g. Kết quả thực hiện:

– Bản dữ liệu, phân tích số liệu theo yêu cầu của khách hàng;

– Bảng thuyết minh, mô tả dữ liệu (nếu có).

Khi có nhu cầu thông tin thống kê, hãy liên hệ với chúng tôi:

Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thống kê, 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà nội

Điện thoại: 024.37332997

Email: sdc@gso.gov.vn

Website: http://tuvandichvuthongke.vn

Chatbox: TTTV VÀ DVTK (0374889819)