Ngày 29/12/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1858/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phan Thị Ngọc, Chuyên viên chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

– Số 1863/QĐ-TCTK về việc việc giao nhiệm vụ phụ trách Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê đối với ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng từ ngày 01/01/2021 đến khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê.

– Số 1864/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Diệu Huyền, Thống kê viên chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

– Số 1865/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê.

– Số 1866/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Văn Phẩm, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Thư ký giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

– Số 1867/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Tổng cục Thống kê đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng từ ngày 01/01/2021 đến khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

– Số 1868/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động.

– Số 1869/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ phụ trách Vụ Kế hoạch tài chính đối với bà Bùi Thị Nhung, Phó Vụ trưởng kể từ ngày 01/01/2021 đến khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính.

– Số 1870/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thụy, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính.

Ngày 01/12/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1705/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Bùi Văn Đồng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.

Ngày 30/11/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1696/QĐ-TCTK về việc giao ông Trần Vĩnh Nội, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

Ngày 30/11/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1695/QĐ-TCTK về việc thuyên chuyển ông Vũ Văn Hồng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang.

Ngày 24/11/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1668/QĐ-TCTK về việc giao ông Bùi Văn Đồng, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.

Ngày 17/11/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1610/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Tô Thanh Hòa, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức  vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

– Số 1609/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thu Hương, Thống kê viên chính giữ chức  vụ Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

– Số 1608/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thanh Hiếu, chuyên viên giữ chức  vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản trị, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

Ngày 13/11/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1599/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Hân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài c hính giữ chức  vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê.

– Số 1598/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê.

– Số 1597/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường.

– Số 1596/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đối với ông Phạm Văn Tuân đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1595/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Ngày 4/11/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1567/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Quang Minh, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang.

Ngày 26/10/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1503/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Chánh Thành, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

– Số 1502/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quang Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hải Lăng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị.

– Số 1501/QĐ-TCTK về việc giao bà Hoàng Thị Thanh Hà, Phó Vụ trưởng giữ quyền Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

Ngày 12/10/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1480/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Thu Nga, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Tuyên Quang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 08/10/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 1470/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Vũ Thị Hường giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định.

Ngày 08/10/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 
Số 1469/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Tấn Xuân giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 28/09/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1410/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê phụ trách Trường Cao đẳng Thống kê kể từ ngày 01/10/2020.

Ngày 28/09/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1409/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.

Ngày 23/09/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1405/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Lê Thanh Nam, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh phụ trách Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh, kể từ ngày 01/10/2020.

Ngày 23/09/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1404/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai đối với ông Lê Văn Hùng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2020.

Ngày 17/09/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1396/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Trúc Phương, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.

Ngày 04/09/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1369/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Bùi Bích Thủy giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/8/2020.

Ngày 20/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1346/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An.

– Số 1348/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Lê Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 18/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1345/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Lâm Bằng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lai Châu.

Ngày 6/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1247/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thanh Bình, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

– Số 1248/QĐ-TCTK về việc ông Trần Văn Niếp, Phó Cục trưởng thôi phụ trách Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

– Số 1249/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Thiều Vĩnh An, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

– Số 1250/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Huỳnh Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang phụ trách Cục Thống kê tỉnh An Giang.

Ngày 5/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1238/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Quyền cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

– Số 1239/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hồ Văn Niềm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

– Số 1241/QĐ-TCTK về việc thuyên chuyển ông Trịnh Xuân Phú, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

– Số 1242/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Mạnh Hiệp, Phó Cục trưởng giữ Quyền cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 14/7/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1180/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Trường Sơn, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục

Thống kê tỉnh Nghệ An.

Ngày 29/6/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1154/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Lợi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình.

Ngày 12/6/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1117/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Viết Quân, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Thống kê.

Ngày 8/6/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1079/QĐ-TCTK về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thụy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng.

– Số 1080/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động.

– Số 1081/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Cao Văn Hoạch, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin.

– Số 1082/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động giữ chức vụ Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin.

– Số 1083/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trí Duy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

Ngày 3/6/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1046/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng.

– Số 1047/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng.

– Số 1048/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm bà Phí Thị Hương Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng.

– Số 1049/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm bà Chu Hải Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng.

– Số 1050/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Trần Nghiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng.

– Số 1053/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê.

– Số 1054/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê.

– Số 1055/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm bà Dương Thị Kim Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê.

– Số 1057/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

– Số 1058/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Tiến Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

– Số 1058A/QĐ-TCTK về việc ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng thôi kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

– Số 1059/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

– Số 1059A/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Ngày 29/5/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1031/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Mạnh Khiết, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lai Châu.

– Số 1033/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Nam, Trưởng phòng Phòng Thống kê Thương mại giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh.

– Số 1035/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Thạch, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình.

Ngày 13/5/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 962/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Tăng Bá Tuyên, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

– Số 963/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tiến Dũng, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bến tre.

– Số 964/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bến Tre đối với ông Nguyễn Văn Quốc đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 28/4/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 933/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Hoa Hồng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

 Ngày 24/4/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 902/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Kiều Hữu Quang giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.

Ngày 22/4/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 846/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thế Quân giữ chức vụ Phó Vụ trưởng vụ Thống kê Xã hội và Môi trường.

Ngày 20/4/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 840/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

– Số 841/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Đại Dương, Phó Cục trưởng phụ trách giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.

– Số 842/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Văn Quân, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.

– Số 843/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Viết Trường giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai.

Ngày 8/4/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 459/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Mai Thị Cẩm Giang, Trưởng phòng Phòng Tổ chức  – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 10/03/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 399/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Niệm, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Cái Bè giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

– Số 401/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đăng Thanh Phong, Trưởng phòng Phòng Thống kê Dân số – Văn xã giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

Ngày 26/02/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 262/QĐ-TCTK về việc giao ông Phan Trường Sơn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Ngệ An.

Ngày 20/02/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 252/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Đỗ Thị Thu Hà giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

– Số 253/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Cao Quang Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I.

– Số 254/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hữu Hoàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I.

Ngày 19/02/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 248/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thu Hằng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công – Thương giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tirh Bạc Liêu.

Ngày 11/02/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 172/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Minh Giang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 4/02/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 152/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đối với ông La Hồng Ninh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 16/01/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 135/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh đối với bà Phan Thị Hương đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.