Ngày 24/12/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1662/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đối với bà Hà Thị Hồng Nhung đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1664/QĐ-TCTK về việc giao ông Trần Văn Niếp, Phó cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

– Số 1665/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Thanh Hải, Phó cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu.

– Số 1666/QĐ-TCTK về việc giao ông Trần Quốc Tuấn, Phó cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

Ngày 3/12/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1614/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Đình Hải giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình.

– Số 1615/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công-Thương giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình.

Ngày 27/11/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1602/QĐ-TCTK về việc giao ông Hà Văn Ban, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

– Số 1603/QĐ-TCTK về việc giao ông Phan Quốc Hùng, Phó Cục phụ trách Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

Ngày 26/11/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1588/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Khương Văn Trạm, Trưởng phòng Phòng Thống kê Thương mại giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Ngày 07/11/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1554/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp đối với ông Ngô Bá Mừng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1556/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trương Quang Phúc giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.

Ngày 01/11/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1543/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Hải Đăng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 30/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1524/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Phương Lan giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện.

Ngày 28/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1515/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Tuấn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên.

– Số 1516/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quý Tuyên, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.

Ngày 25/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1513/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bạch Thị Tình, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 17/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1496/QĐ-TCTK về việc ông Nguyễn Hữu Tân thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II.

– Số 1496/QĐ-TCTK về việc ông Bùi Văn Đặng thôi giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình.

Ngày 10/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1474/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Văn Lùng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức- Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn.

 

Ngày 8/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1465/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Chính giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1466/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Ngô Thị Vân giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh.

– Số 1467/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh đối với ông Vũ Văn Tường đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 7/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1457/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Phước, Trưởng phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 3/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1456/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thu Oanh, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp.

 

Ngày 2/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1409/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Minh Quang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Bến Tre.

Ngày 30/9/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1401/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Ba, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sơn La.

 

Ngày 27/9/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1381/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Ngô Thị Thu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sơn La.

– Số 1382/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hồ Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Cục trưởng cục Thống kê tỉnh Đắk Nông.

– Số 1383/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Ba, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Lai Châu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lai Châu.

Ngày 23/9/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1355/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu đối với bà Đỗ Thị Phượng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1356/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Hiền Minh, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.

– Số 1357/QĐ-TCTK về việc giao bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

– Số 1358/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Ngọc Mai, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Việt Trì giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.

– Số 1359/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Phước Tường, Trưởng phòng Phòng Thống kê Thương mại giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 13/9/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1333/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Bùi Thị Nhung giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính.

– Số 1334/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Vũ Thị Hân giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính.

– Số 1335/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Mai Hạnh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

– Số 1336/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Tiến Nam giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng Hợp.

– Số 1337/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Đỗ Thị Hồng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

– Số 1340/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Nho Hùng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam.

– Số 1341/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trương Minh Trí giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định

Ngày 31/7/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1197/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Hương giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

– Số 1198/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

– Số 1199/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long đối với ông Nguyễn Ngọc Ẩn đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1200/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hà Văn Ban giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

– Số 1201/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc – Tổng biên tập Nhà Xuất bản Thống kê đối với ông Đỗ Văn Chiến đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1202/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trần Lê Tuân giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1203/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Quang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.

– Số 1204/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Thanh Bình giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 24/7/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1175/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Bình, Cục trưởng cục Thống kê tỉnh Thái Bình giữ chức vụ Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

– Số 1176/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Tăng Bá Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình.

Ngày 10/7/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1130/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Mạnh Hồng, Cục trưởng cục Thống kê tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

– Số 1131/QĐ-TCTK về việc giao ông Vũ Đại Dương, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.

– Số 1132/QĐ-TCTK về việc bà Đỗ Thị Hồng, Phó Vụ trưởng thôi phụ trách Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

Ngày 5/7/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1120/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Thái Bá Minh, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An.

Ngày 6/6/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1024/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Quốc Tuấn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

Ngày 30/5/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 747/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ với ông Nguyễn Huy Lương đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 17/5/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 714/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Ngày 14/5/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định:

– Số 669/QĐ-BKHĐT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Tiến, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Ngày 6/5/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 692/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Bửu Quang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

Ngày 22/4/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 674/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Bao Văn Tâm, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.

Ngày 22/4/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 672/QĐ-TCTK về việc giao bà Đỗ Thị Hồng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

Ngày 12/4/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 651/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Văn Hiệp, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công – Thương giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

Ngày 9/4/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 631/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Văn Tuệ, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 01/4/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 310/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Ty giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 311/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khánh Sơn, Trưởng phòng Phòng Thống kê Nông nghiệp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình.

– Số 313/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Trí giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

Ngày 26/03/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 252/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Quang Lịch giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 253/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Tư Giáo giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 13/03/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 156/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng.

– Số 157/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Danh Thành giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

– Số 158/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 28/02/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 125/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đậu Ngọc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

– Số 126/QĐ-TCTK về việc giao bà Nguyễn Thu Oanh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thống kê Tổng hợp.

– Số 127/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp.

Ngày 26/02/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định: 

– Số 111/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Phong Lan giữ chức vụ Phó Vụ trưởng làm chuyên trách công tác Công đoàn tại Văn phòng Công đoàn Cơ quan Tổng cục Thống kê.

– Số 112/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính đối với ông Đỗ Đức Hạnh đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 14/02/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:  

– Số 97/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Thạch giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.

Ngày 23/01/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:  

– Số 68/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Tấn Châu đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định..

Ngày 22/01/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:  

– Số 65/QĐ-TCTK về việc giao ông Trần Thanh Bình, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

Ngày 17/01/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 58/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Văn Tụ giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định.

Ngày 9/01/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 08/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê đối với ông Nguyễn Hữu Thỏa đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 09/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

– Số 10/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Trung Hiếu, Quyền Vụ trưởng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

– Số 11/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Hoài Nam giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.

– Số 12/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Văn Sơn giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

– Số 15/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đoàn Trần Nghiệp giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp.

Ngày 03/01/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 01/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Hữu Chí giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên.