Ngày 26/12/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1368/QĐ-TCTK về việc giao ông Vũ Minh Giang, Phó cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

– Số 1369/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Hữu Duyệt, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyền Hà Quảng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng.

– Số 1370/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang đối với ông Mai Quang Khải cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 19/12/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1304/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Thạnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 23/10/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1108/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Kim Quyên giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

– Số 1109/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Cù Sỹ Cương giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

– Số 1110/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Mai Hoàng Hồng giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1111/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Triệu Tiến Ban giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 8/10/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1065/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Thái Sơn giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Ngày 04/10/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1049/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Võ Hồng Thái giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh.

– Số 1050/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Thanh Sang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh.

– Số 1051/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Bùi Ngọc Thụ giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình.

– Số 1052/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Tuấn Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình.

– Số 1060/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Thống giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

– Số 1061/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Hoàng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 01/10/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1041/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hiền Minh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/9/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1026/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Đoan giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Ngày 10/9/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 878/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Kim Chi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

– Số 881/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Đinh Thế Thập giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.

– Số 882/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

– Số 883/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đối với bà Vũ Thị Thiết đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 31/8/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 686/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

Ngày 10/8/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 634/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thị xã Kiến Tường giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An.

– Số 635/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Văn Tấn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

Ngày 8/8/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 628/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Niếp, Trưởng phòng Phòng Thống kê Dân số – Văn xã  giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang.

Ngày 01/8/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 607/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Đoàn giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

– Số 608/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thanh Mai giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động.

– Số 609/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê đối với ông Trần Đăng Long đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 30/7/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 594/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Tùng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Dân số – Văn xã giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

Ngày 16/7/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 514/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang đối với bà Nguyễn Thị Hồng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 10/7/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 490/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Hiệp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 9/7/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 488/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Ánh Dương giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị.

– Số 489/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Kế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị.

Ngày 02/7/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 476/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hùng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi

– Số 477/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Hoàng Vũ Trụ giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 29/6/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 470/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quốc Hưng, Thống kê viên chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, làm chuyên trách công tác Đảng.

– Số 471/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Đình Thúy giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp.

Ngày 21/6/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 448/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng khoa Thống kê giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê.

– Số 450/QĐ-TCTK về việc ông Nguyễn Hữu Thống, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng, thôi giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

– Số 451/QĐ-TCTK về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Hoàng Sals, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 28/5/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 380/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh Phú Thọ đối với ông Tạ Quang Thiệu đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 21/5/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 373/QĐ-TCTK về việc giao ông Lê Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng giữ Quyền Vụ trưởng Vụ thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Ngày 7/5/2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định:

– Số 585/QĐ-BKHĐT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 3/5/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 330/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Bích Tuyền giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 17/4/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 288/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Hương giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện.

Ngày 26/3/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 194/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Long An

Ngày 16/3/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 135/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Mạnh Hồng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.

– Số 136/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Đại Dương giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam.

Ngày 26/02/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 68/QĐ-TCTK về việc tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển và bổ nhiệm có thời hạn bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

Ngày 25/02/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 65/QĐ-TCTK về việc giao bà Nguyễn Thị Mỹ, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

Ngày 9/02/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 46/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Khuyến giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin.

Ngày 6/02/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 43/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Quang Vinh, Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu.

Ngày 25/01/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 21/QĐ-TCTK về việc giao bà Lê Thị Trúc Phương, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Khảnh Hòa.

– Số 22/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Ngọc, Quyền Vục trưởng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

– Số 23/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Tạ Thị Thu Việt, Thống kê viên giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

– Số 24/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Chung giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường.

– Số 25/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Dũng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

Ngày 9/01/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 11/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Vũ, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

Ngày 29/12/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 2085/QĐ-TCTK giao bà Đỗ Thị Ngọc, Phó Vụ trưởng giữ Quyền Vụ trưởng vụ Thống kê Giá.

– Số 2086/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động.