Ngày 20/12/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 2022/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Gia Phong, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hải Phòng.

Ngày 14/12/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 2014/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Dương Văn Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang.

Ngày 7/12/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1997/QĐ-TCTK bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Ngọc Cường, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công nghiệp – Xây đựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên – Huế.

– Số 1998/QĐ-TCTK bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Liều, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên – Huế.

– Số 1999/QĐ-TCTK bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Tuyên, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Ngày 22/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1973/QĐ-TCTK kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang đối với ông Hà Văn Xuân đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 21/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1955/QĐ-TCTK bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Đắc Hưng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 20/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1953/QĐ-TCTK giao ông Trương Quang Phúc, Phó cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bình Phước..

Ngày 14/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1936/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Tuấn, Trưởng phòng Phòng quản trị giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

– Số 1938/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Thanh Huyền, Thống kê viên chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

– Số 1939/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại bà Hoàng Thu Hiền giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

Ngày 23/10/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1862/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Bút, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công nghiệp-Xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.

– Số 1863/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đồng Văn Sủng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang.

– Số 1864/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Hà Sỹ Hữu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 12/10/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1845/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Hoài giữ chức Vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

– Số 1844/QĐ-TCTK về việc giao ông Lê Gia Phong, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.

– Số 1843/QĐ-TCTK về việc giao ông Trần Văn Vũ, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

– Số 1842/QĐ-TCTK về việc giao ông Ngô Liều, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên – Huế.

– Số 1841/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trung Tiến, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên – Huế giữ chức  vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

– Số 1840/QĐ-TCTK về việc ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục Trưởng  thôi kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Ngày 27/9/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1759/QĐ-TCTK về việc giao ông Dương Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

Ngày 18/9/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1724/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Trường Sơn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An.

– Số 1723/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Vĩnh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nghệ An.

Ngày 11/9/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1667/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Thọ giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Điện Biên.

Ngày 7/9/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1659/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Chí Tiêu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ.

– Số 1658/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Quang Minh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên.

– Số 1657/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Trung Viên, Trưởng phòng Phòng Thanh tra Thống kê giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa.

– Số 1656/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam.

– Số 1655/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quý Đạt, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam.

Ngày 28/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1636/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Khổng Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Bắc Ninh  giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 25/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1626/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Võ Thành Nhân, Trưởng phòng Phòng Thống kê Nông nghiệp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.

– Số 1623/QĐ-TCTK về việc giao ông Lê Quý Đạt, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam.

Ngày 21/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1249/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Sáu, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang.

– Số 1248/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Đắk Mil giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông.

Ngày 16/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1243/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Vũ Hồng Hà giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

– Số 1242/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Bá Hạnh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

Ngày 10/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1201/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Phùng Hữu Thinh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An.

– Số 1200/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An đối với ông Nguyễn Sơn đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 08/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1182/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Đỗ Anh Kiếm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường.

Ngày 02/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1159/QĐ-TCTK về việc giao ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

Ngày 25/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1146/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Thế Trang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.

Ngày 19/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1139/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp đối với bà Dương Thanh Hằng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1138/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

– Số 1137/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Phạm Thị Quỳnh Lợi giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

– Số 1136/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Bùi Trọng Tú giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.

– Số 1135/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động đối với bà Nguyễn Thị Xuân Mai đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 18/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1132/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam đối với ông Đinh Văn Đào đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 11/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1016/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Viết Quân giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê.

Ngày 5/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 1010/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Thúy Nga giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lai Châu.

– Số 1009/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quang Tiếp giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lai Châu.

Ngày 4/7/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 939/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Ngày 21/6/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 742/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Như Hải giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

– Số 741/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trần Xuân Hà giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

– Số 740/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Quang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai.

Ngày 02/6/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 496/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Tuyên, Quyền Vụ trưởng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Ngày 02/6/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 495/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Khổng Đỗ Quỳnh Anh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

Ngày 3/5/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 369/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.

Ngày 23/03/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 238/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hùng Sơn, Phó Cục trưởng phụ trách giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 13/02/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 158/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Cao Đăng Viễn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Phú Yên.

Ngày 25/01/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 142/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Đinh Thị Thúy Phương giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

– Số 141/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Trí Duy giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

– Số 140/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Hoàng Thị Thanh Hà giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

– Số 139/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lưu Văn Vĩnh giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

Ngày 20/01/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 130/QĐ-TCTK về việc giao ông Phạm Hùng Sơn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 06/01/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 68/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Khải, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội.