Ngày 23/12/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 860/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lê Quang Thịnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hải Dương.

Ngày 30/11/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 828/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời ông Nguyễn Văn Chuẩn, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An.

Ngày 28/11/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 820/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Phương, Phó Cục trưởng phụ trách giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng.

Ngày 11/11/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 759/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ giữ Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

– Số 758/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Thanh Bình giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 03/11/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 739/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đậu Ngọc Hùng, Quyền Vụ trưởng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp.

– Số 738/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Thụy, Thống kê viên chính Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

– Số 737/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê.

Ngày 21/10/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 716/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Nam Trung, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

Ngày 21/10/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 715/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Vũ, Trưởng phòng Phòng Thanh tra Thống kê giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

– Số 712/QĐ-TCTK về việc giao bà Phạm Thị Phương, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng.

– Số 710/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Phát, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

– Số 709/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Dũng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

– Số 708/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê ngọc Bảy giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Cần Thơ.

Ngày 10/10/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 685/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lý Hồng Hải, Quyền Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực II..

Ngày 16/9/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 641/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Long Châu, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 12/9/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 634/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.

– Số 633/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng đối với ông Nguyễn Tiến Hùng.

– Số 632/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng đối với ông Nguyễn Văn Thành.

Ngày 8/9/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 629/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Tuấn Anh, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Thư ký giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê..

– Số 628/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ôg Cao Văn Hoạch giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin.

– Số 627/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Dương Thị Kim Nhung giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin.

Ngày 29/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 615/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Bình, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình.

Ngày 29/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 614/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Bé giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

Ngày 29/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 613/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Thanh Bình, Chi Cục trưởng Chi Cục Thống kê huyện Năm Căn giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

Ngày 22/8/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 590/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quốc Hùng, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

Ngày 26/7/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 548/QĐ-TCTK về việc giao ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận.

Ngày 25/7/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 544/QĐ-TCTK về việc giao ông Cao Quang Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I.

Ngày 21/7/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 542/QĐ-TCTK về việc giao ông Nguyễn Hữu Thống, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng.

– Số 541-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Minh Tâm, Trưởng phòng phòng Tổ chức – Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên.

– Số 540-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quý Tuyên, Trưởng phòng phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên.

– Số 539-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Trọng Truyến, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên.

Ngày 19/7/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 533/QĐ-TCTK về việc giao ông Mai Quang Khải, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang.

Ngày 29/6/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 494/QĐ-TCTK về việc ông Trần Minh Tài thôi giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.

– Số 493/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Cư, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

– Số 492/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đức Hoành, Trưởng phòng phòng Thống kê Công nghiệp – Xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 21/6/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 468/QĐ-TCTK về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/6/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 465/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Hồ Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng.

– Số 464/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Hồng Phong giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc.

– Số 463/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trần Đăng Khoa giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Cà Mau.

– Số 462/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hà Văn Lượng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang.

– Số 461/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Bá Dũng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang.

– Số 460/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trương Tiến Dũng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh.

Ngày 13/05/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 333/QĐ-TCTK về việc giao ông Trần Văn Trung, Phó Cục trưởng giữ Quyền Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

– Số 332/QĐ-TCTK về việc ông Lê Đức Tráng thôi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 14/05/2016.

Ngày 19/04/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 243/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Phát, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê  giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê.

– Số 242/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Mai Tùng Long, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.

– Số 241/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động.

– Số 240/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Tuấn Hưng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ Thông tin.

– Số 239/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Nga, Thống kê viên Vụ Kế hoạch Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê.

– Số 238/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng ban Ban Biên tập giữ chức vụ Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Thống kê.

– Số 237/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Thị Trúc Phương, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa.

– Số 236/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Anh Tiến Nam, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà xuất bản Thống kê.

Ngày 11/04/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 216/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Văn Mức giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình.

Ngày 07/04/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 156/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Ngọc Ninh, Phó Trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính, Văn Phòng Tổng cục Thống kê.

Ngày 04/04/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 125/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Huy Cung giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang.

– Số 124/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Thanh Xuân giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang.

Ngày 25/03/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 110/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lê Quang Hạnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 15/03/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 93/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Tuấn Hà, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang.

– Số 92/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Phan Thị Bích Thảo, Trưởng phòng Phòng Thống kê Thương mại giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

– Số 91/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Trịnh Xuân Phú giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 29/02/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 66/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Tú giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê.

Ngày 19/02/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 45/QĐ-TCTK về việc giao ông Đậu Ngọc Hùng, Phó Vụ trưởng giữ Quyền Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp.

Ngày 15/01/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 18/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Văn Hồng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

– Số 16/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Vĩnh Nội giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Giang.

Ngày 11/01/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 12/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Thiều Vĩnh An giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang.

Ngày 08/01/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 08/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Lệ Trinh, Chi Cục trưởng Chi Cục Thống kê quận Hải Châu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

– Số 07/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại ông Lê Đức Tráng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

Ngày 06/01/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

– Số 05/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Bá Quốc, Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III.

– Số 04/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Anh Hào giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III.

– Số 03/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Gia Phong, Trưởng phòng Phòng Thống kê Công nghiệp – xây dựng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.