English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU 
Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu chính thức năm 2014

 

Trị giá hàng hóa xuất khẩu phân theo cơ cấu ngành hàng của kế hoạch Nhà nước

Trị giá hàng hóa xuất khẩu phân theo danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam

Trị giá hàng hóa xuất khẩu theo danh mục tiêu chuẩn ngoại thương quốc tế SITC

Trị giá hàng hóa nhập khẩu phân theo cơ cấu ngành hàng của kế hoạch Nhà nước

Trị giá hàng hóa nhập khẩu phân theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam

Trị giá hàng hóa nhập khẩu theo danh mục tiêu chuẩn ngoại thương quốc tế SITC

Cân đối hàng hóa xuất nhập khẩu phân theo nước, khối nước và vùng lãnh thổ

Phụ lục: Danh mục các nước, vùng lãnh thổ thuộc khối ASEAN, APEC, EU, OPEC
 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2020
  Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2017
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2019
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2018
  Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2016