English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Chuyên đề phân tích 
Tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam mười năm 2001-2010

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

VIỆT NAM MƯỜI NĂM 2001 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ
HÀ NỘI - 2011

 

 
 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Báo cáo tình trạng trẻ em nghèo đa chiều tại Việt Nam
  Giới và tiền chuyển về của lao động di cư
  Nghiên cứu về mua bán trẻ em trai tại Việt Nam
  Kinh tế - xã hội thời kỳ 2006-2010 qua số liệu một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu
  NGHIÊN CỨU QUỐC GIA VỀ BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM