English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Điều tra mức sống hộ gia đình 
Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2010

Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2010

 
CÁC CUỘC ĐIỀU TRA KHÁC
  Số liệu đói nghèo và di cư năm 2012
  Kết quả số liệu tổng hợp về khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2012
  Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2008
  Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2006
  Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2004