English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Thống kê nước ngoài 

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Diện tích và dân số của một số nước và vùng lãnh thổ
  Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế của một số nước và vùng lãnh thổ
  Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước của một số nước và vùng lãnh thổ
  Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo giá thực tế của một số nước và vùng lãnh thổ
  Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương của một số nước và vùng lãnh thổ(*)