English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  

Chỉ số giá tiêu dùng
Vận tải và Bưu điện 
Số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương(*)

 

 

 

 

 

 

 

          Triệu lượt người

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CẢ NƯỚC

610,3

666,0

715,5

915,7

1024,5

1153,8

1309,4

1451,8

1601,3

1733,8

1992,0

Đồng bằng sông Hồng

68.8

74,0

99,0

261,8

331,5

405,6

458,2

508,0

579,5

638,4

748,6

Hà Nội

33,2

34,1

55,4

213,2

274,7

335,3

375,5

413,2

495,8

547,8

646,6

Hà Tây

7,7

9,8

11,0

10,9

11,6

16,8

22,8

23,3

Vĩnh Phúc

0,9

0,9

1,3

1,7

2,6

3,9

4,2

6,0

7,0

7,9

9,9

Bắc Ninh

1,5

1,7

1,8

2,2

2,6

2,8

3,4

3,7

4,1

4,6

5,6

Quảng Ninh

4,2

4,7

4,9

5,5

6,3

6,8

7,2

9,9

9,9

11,4

12,1

Hải Dương

1,3

1,4

1,8

2,8

4,0

4,4

5,5

5,7

8,2

9,6

12,0

Hải Phòng

9,8

10,5

11,0

12,2

13,3

15,1

18,5

20,5

26,2

25,4

25,6

Hưng Yên

0,9

1,1

1,2

1,4

1,7

2,1

2,5

3,9

4,1

4,3

5,1

Thái Bình

2,0

2,1

2,2

2,5

3,5

4,1

4,3

6,0

7,0

8,4

9,5

Hà Nam

0,9

0,9

1,0

1,1

1,6

2,5

2,1

2,5

2,7

2,9

3,4

Nam Định

4,7

5,0

5,3

5,8

6,0

6,1

6,3

6,7

7,0

8,0

9,1

Ninh Bình

1,7

1,8

2,1

2,5

3,6

5,7

5,9

6,6

7,5

8,1

9,7

Trung du và miền núi phía Bắc

18.1

19,8

21,4

23,5

27,8

31,5

36,0

39,6

45,7

53,6

60,0

Hà Giang

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

Cao Bằng

1,0

1,1

1,1

1,2

1,3

1,1

0,9

1,0

1,2

1,2

1,2

Bắc Kạn

0,6

0,6

0,7

1,1

1,1

1,2

1,3

1,3

1,5

2,1

2,1

Tuyên Quang

1,3

1,4

1,7

1,9

2,3

3,2

3,6

2,9

3,6

4,3

4,3

Lào Cai

1,5

1,6

1,7

1,8

2,1

2,4

2,8

3,3

3,9

3,9

4,0

Yên Bái

1,2

1,6

1,5

1,8

2,9

3,5

4,0

4,3

4,4

4,9

4,9

Thái  Nguyên

1,4

1,5

1,5

1,9

2,3

2,4

3,1

3,9

4,7

5,8

6,3

Lạng Sơn

1,7

1,9

2,1

2,0

2,3

3,4

3,6

4,0

5,1

6,5

7,5

Bắc Giang

3,3

3,4

3,4

3,7

4,1

4,7

5,7

7,5

9,5

11,7

14,8

Phú Thọ

1,8

1,9

2,6

2,4

2,5

2,9

3,4

3,8

4,2

4,5

5,4

Điện Biên

}1,0

1,0

1,0

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,9

1,0

Lai Châu

0,4

0,4

0,4

0,5

0,7

0,7

0,8

1,0

Sơn La

1,3

1,4

1,4

1,9

2,0

2,0

2,0

2,1

2,2

2,3

2,6

Hòa Bình

1,6

1,9

2,2

2,4

3,4

3,2

3,8

3,4

3,1

3,7

3,8

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

80.9

80,3

80,4

87,5

97,9

109,0

124,3

137,8

151,1

166,5

186,3

Thanh Hóa

2,7

2,8

3,0

3,1

3,3

4,4

5,1

5,9

7,6

9,7

11,5

Nghệ An

7,4

7,7

7,7

9,1

12,3

15,3

17,2

21,7

23,2

27,8

29,6

Hà Tĩnh

2,2

2,3

2,7

2,8

3,4

3,5

4,1

5,1

6,1

7,5

9,6

Quảng Bình

2,3

2,6

2,9

3,1

3,5

3,8

2,7

3,2

5,6

5,9

7,0

Quảng Trị

3,7

3,4

2,9

2,8

2,5

2,7

3,4

3,7

4,7

6,0

6,6

Thừa Thiên-Huế

7,2

7,3

7,0

9,1

7,1

5,1

10,6

11,1

11,9

10,0

10,5

Đà Nẵng

13,5

11,9

11,4

12,5

14,3

11,5

12,9

15,1

17,2

18,7

23,7

Quảng  Nam

5,1

5,0

5,2

5,1

5,1

6,1

7,5

7,6

6,4

7,1

7,7

Quảng  Ngãi

1,0

0,9

0,8

0,8

0,9

1,0

1,1

1,3

1,5

1,8

2,0

Bình Định

12,8

13,2

13,4

14,1

14,4

17,9

19,4

20,9

22,3

22,6

23,2

Phú Yên

5,6

5,8

6,1

6,5

6,9

7,3

7,4

7,8

8,3

9,2

10,0

Khánh  Hòa

7,0

6,7

7,6

8,5

13,0

18,6

20,3

21,4

21,9

24,6

27,3

Ninh  Thuận

1,6

1,8

2,1

2,2

2,2

2,4

2,5

2,4

3,2

3,8

4,6

Bình Thuận

8,8

8,9

7,6

7,8

9,0

9,5

10,2

10,6

11,2

11,8

13,0

Tây Nguyên

14.3

15,6

16,7

18,5

19,1

22,4

24,8

26,9

34,2

43,9

50,8

Kon Tum

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2

1,4

1,5

1,6

2,6

3,1

Gia Lai

2,1

2,3

2,3

2,4

2,6

3,2

3,4

3,8

4,8

5,8

5,8

Đắk Lắk

}6,4

6,5

6,4

6,5

6,6

7,9

8,2

8,6

8,6

12,5

14,8

Đắk Nông

0,8

0,8

1,2

1,4

1,4

1,6

1,9

2,0

Lâm Đồng

4,9

5,8

7,0

7,7

8,0

8,9

10,4

11,6

17,6

21,1

25,1

Đông Nam Bộ

211.0

245,2

253,1

264,7

274,7

291,6

317,0

360,3

382,9

412,2

493,9

Bình Phước

2,6

2,6

2,7

2,7

4,0

4,3

4,9

5,3

5,5

6,2

6,7

Tây Ninh

4,5

4,7

4,9

5,1

6,7

6,0

8,8

10,8

11,6

12,3

12,9

Bình  Dương

2,7

2,9

2,9

3,8

4,4

6,3

8,9

12,1

13,8

18,3

21,7

Đồng Nai

17,1

23,1

25,3

29,1

33,3

36,7

41,2

43,4

47,4

51,9

57,0

Bà Rịa - Vũng Tàu

11,5

13,7

12,6

14,2

16,4

19,2

22,1

24,1

26,4

28,0

28,5

TP. Hồ Chí Minh

172,6

198,2

204,7

209,8

209,9

219,1

231,1

264,6

278,2

295,5

367,1

Đồng bằng sông Cửu Long

217.3

231,0

244,9

259,7

273,5

293,7

349,1

379,2

407,9

419,2

452,4

Long An

14,2

15,8

14,7

15,3

15,0

18,6

22,8

29,5

30,4

32,3

35,0

Tiền Giang

24,3

25,6

26,5

27,9

23,2

18,6

21,7

22,6

19,7

20,4

21,9

Bến Tre

9,6

10,9

10,4

12,6

14,2

16,8

18,2

20,5

21,0

22,3

26,6

Trà Vinh

6,6

5,5

6,1

5,2

4,9

5,3

4,5

4,9

5,5

4,7

5,0

Vĩnh Long

16,2

16,8

17,7

18,8

20,7

22,5

25,2

27,5

28,3

30,4

33,3

Đồng Tháp

11,5

11,6

11,7

12,0

13,1

10,6

18,3

19,2

20,4

17,5

20,1

An Giang

14,9

18,3

23,5

33,9

36,5

36,2

48,4

53,3

61,6

65,8

68,4

Kiên  Giang

9,3

9,8

10,3

12,6

14,7

19,9

21,0

22,4

21,9

23,0

24,2

Cần Thơ

}72,3

75,7

80,6

43,1

49,2

61,1

65,7

66,7

67,1

68,5

76,2

Hậu Giang

29,1

31,0

27,8

39,0

42,9

46,1

53,0

56,8

Sóc Trăng

10,9

11,2

12,8

14,0

14,4

17,1

18,9

19,3

23,6

27,1

30,7

Bạc Liêu

11,6

12,7

12,9

16,8

18,6

20,2

24,3

27,2

33,1

35,6

35,6

Cà Mau

15,9

17,1

17,7

18,4

18,0

19,0

21,1

23,2

29,2

18,6

18,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Không bao gồm số liệu của các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương quản lý.

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Một số chỉ tiêu chủ yếu về năng lực vận tải năm
  Khối lượng hành khách vận chuyển phân theo ngành vận tải(*)
  Khối lượng hành khách luân chuyển phân theo ngành vận tải (*)
  Số lượng hành khách vận chuyển phân theo cấp quản lý, phân theo thành phần kinh tế
  Khối lượng hành khách luân chuyển phân theo cấp quản lý, phân theo thành phần kinh tế