English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Đảng bộ Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (16:26 21/01/2020)

Sáng ngày 21/01/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì hội nghị: đồng chí Phạm Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCTK. Tham dự hội nghị có: đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, lãnh đạo Tổng cục; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư (hoặc Phó bí thư) các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TCTK; các đồng chí đạt danh hiệu đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2019; thường trực Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan TCTK.

Đồng chí Phạm Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng TCTK thay mặt Đảng ủy TCTK đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, năm 2019 Đảng ủy Tổng cục cùng cấp uỷ tại các đơn vị trực thuộc tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và lãnh đạo các đoàn thể hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ qua đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo thông tin thống kê phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các ngành, các cấp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành nền kinh tế - xã hội, hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, thực hiện chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030, các Đề án lớn của Ngành, mở rộng hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê, xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, phát triển.

Đảng ủy TCTK đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và các chỉ đạo của cấp trên, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Lãnh đạo TCTK và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Trung ương 9,10,11 (khóa XII). Xây dựng các chương trình hành động để thực hiện các nghị quyết chú trọng đến tính khả thi, bám sát quan điểm, đường lối, mục tiêu trong nghị quyết, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là trong chấp hành các nguyên tắc, quy định của Đảng, chấp hành nghiêm về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng ngay từ chi bộ.

 Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã chủ động triển khai kế hoạch học tập, thực hiện chuyên đề năm 2019 của ĐUBKHĐT về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua kiểm tra giám sát cho thấy, công tác sinh hoạt chuyên đề tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được triển khai theo đúng tinh thần hướng dẫn (đạt 2-3 cuộc/năm).

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện, đã triệu tập các cấp ủy tham gia hội nghị tập huấn công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do ĐUBKHĐT tổ chức đầy đủ và đúng thành phần.

 Chú trọng công tác củng cố cơ sở đảng, phát triển đảng viên, trong năm 2019 Đảng ủy đã cử 18 quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, kết nạp đảng cho 08 đồng chí (đạt mục tiêu đề ra); chuyển đảng chính thức cho 08 đảng viên dự bị; làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 07 đồng chí, tiếp nhận 03 đồng chí theo quy định. Kiện toàn cấp ủy, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ theo quy định.

Các Chi bộ tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt đúng quy định; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, nội dung, chất lượng sinh hoạt đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị.  

Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên đã đi vào nền nếp, các cấp ủy trực thuộc đã căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cụ thể hóa vào chương trình kiểm tra của đơn vị mình. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra giám sát đối với 05 chi bộ.

Công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan có nhiều hoạt động tích cực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị được triển khai nghiêm túc.

 Về Phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020 của Đảng bộ Tổng cục Thống kê là: (1) Tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thống kê lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 (2) Xây dựng đội ngũ đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tác phong chuyên nghiệp và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. (3) Xây dựng tập thể Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát triển, cùng với 5 mục tiêu cụ thể và 4 nhóm giải pháp tổ chức thực hiện.

Tiếp đó là các ý kiến phát biểu tham luận của đại biểu tham dự hội nghị về bài học kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ công tác Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng thay mặt Đảng ủy công bố Quyết định phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy TCTK đã trao giấy khen của Đảng bộ cho 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ TCTK, 01 chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận xếp loại tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019 và 46 đảng viên đạt xếp loại đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019./.   

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các cá nhân và tập thể nhận bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2019
Toàn cảnh Hội nghị

 
CÁC TIN KHÁC
  Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội (29/09/2020)
  Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020 (29/09/2020)
  Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020 (29/09/2020)
  Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 năm 2020 (29/09/2020)
  Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành xây dựng quý III, dự báo quý IV năm 2020 (29/09/2020)