Câu hỏi 77
Trả lờiChế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm 37 biểu mẫu, trong đó:
  
- Báo cáo tháng gồm:
   10 biểu;
- Báo cáo quý gồm:
   04 biểu;
- Báo cáo 6 tháng gồm:
   01 biểu;
- Báo cáo năm gồm:
   22 biểu.