Dân số

Thông cáo báo chí

Thông tin về Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Ngày 05 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

Ngày đăng: 29/06/2024

Thông cáo báo chí về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Ngày 15 tháng 02 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg về việc Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được tổ chức giữa 2 kỳ Tổng điều tra dân số và nhà ở vào các năm có số tận cùng là 4.

Ngày đăng: 29/03/2024

Tổng quan tài khoản chuyển nhượng quốc gia Việt Nam - Những phát hiện chính và một số hàm ý chính sách

Thời kỳ "cơ cấu dân số vàng" đã mang lại cả cơ hội và thách thức cho sự phát triển của đất nước và có tác dụng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Ngày đăng: 29/12/2023Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 20240129

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022

Ngày đăng: 29/12/2023Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 20240129

Thông cáo báo chí về tình hình dân số, lao động việc làm Quý IV và năm 2023

Theo Liên hợp quốc (UNDESA) thị trường lao động ở các nền kinh tế phát triển có dấu hiệu ổn định. Trong ba quý đầu năm 2023, thị trường lao động ở các nền kinh tế phát triển tiếp tục quay trở lại tình trạng trước đại dịch

Ngày đăng: 29/12/2023Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 20240129

1 2 3 13