Dân số

Sự kiện

Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS10) (Phiên nội bộ)

Sáng ngày 8/12/2020, Tổng cục Thống kê phối hợp với cơ quan thống kê ASEAN tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS10) - Phiên nội bộ bằng hình thức trực tuyến.

Ngày đăng: 08/12/2020

Lễ công bố Báo cáo đầu kỳ và Cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của ASEAN

Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Bộ phận Thống kê ASEAN và Dự án ARISEplus tổ chức Lễ công bố Báo cáo đầu kỳ và Cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu phát triển bền vững của ASEAN.

Ngày đăng: 23/10/2020

Những dấu ấn quan trọng về kinh tế - xã hội trong hành trình 75 năm thành lập và phát triển đất nước qua số liệu thống kê

Dấu ấn quan trọng về kinh tế - xã hội của Việt Nam trong hành trình 75 năm xây dựng và phát triển đất nước qua số liệu thống kê

Ngày đăng: 03/09/2020

Tổng cục Thống kê làm việc với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc về đánh giá thực hiện Dự án VNM9P03 chu kỳ 2017-2021 và cơ chế phối hợp trong chu kỳ hợp tác tiếp theo

Ngày 14/8/2020, TCTK đã có buổi làm việc với UNFPA về đánh giá thực hiện Dự án VNM9P03 và trao đổi các lĩnh vực thống kê có thể phối hợp thực hiện.

Ngày đăng: 14/08/2020

Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc trao kỷ niệm chương cho ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Buổi lễ ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Bích Lâm vào Chương trình (ICPD) trong lĩnh vực thống kê Việt Nam giai đoạn 1994-2020 và những đóng góp có hiệu quả trong quan hệ hợp tác giữa TCTK và UNFPA.

Ngày đăng: 27/04/2020

1 2 3 4 5 9