Dân số

Đồ họa thông tin

Infographic tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2024

Tính đến trung tuần tháng Năm,cả nước gieo cấy được 2.953,6 nghìn ha, tăng 0,9 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước. Các địa phương phía Bắc gieo cấy 1.059,4 nghìn ha, giảm 8,5 nghìn ha , trong đó, vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 471,3 nghìn ha, giảm 6,3 nghìn ha. Các địa phương phía Nam gieo cấy 1.894,2 nghìn ha, tăng 9,4 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.487,7 nghìn ha, tăng 9 nghìn ha.

Ngày đăng: 29/05/2024Kỳ tham chiếu: 05/2024Lần công bố sắp tới: 29/06/2024

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2023

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022

Ngày đăng: 29/12/2023Kỳ tham chiếu: 12/2023Lần công bố sắp tới: 29/01/2024

Infographic tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2022

Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% (quý I tăng 5,05%; quý II tăng 7,83%; quý III tăng 13,71%; quý IV tăng 5,92%) so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022

Ngày đăng: 29/12/2022Kỳ tham chiếu: 2022Lần công bố sắp tới: 29/01/2023

Infographic Dân số, lao động và việc làm năm 2021

Dân số trung bình của Việt Nam năm 2021 là 98,51 triệu người. Chất lượng dân số được cải thiện, mức sinh giảm và duy trì mức sinh thay thế từ năm 2005 trở lại đây

Ngày đăng: 13/01/2022Kỳ tham chiếu: 12/2021

Infographic Dân số, lao động và việc làm năm 2020

Dân số trung bình của Việt Nam năm 2020 là 97,58 triệu người. Chất lượng dân số được cải thiện, mức sinh giảm mạnh trong 3 thập kỷ qua và cơ bản duy trì mức sinh thay thế từ năm 2005 trở lại đây.

Ngày đăng: 19/01/2021Kỳ tham chiếu: 12/2020

1 2 3