Chỉ số giá tiêu dùng


Tốc độ tăng giảm CPI so với cùng kỳ năm trước (%)


Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3 năm 2022

Ngày đăng: 29/03/2022 Kỳ tham chiếu: 3/2022Lần công bố sắp tới: 29/04/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02 năm 2022

Ngày đăng: 28/02/2022 Kỳ tham chiếu: 2/2022Lần công bố sắp tới: 29/03/2022

Tình hình thị trường giá cả Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày đăng: 07/02/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01 năm 2022

Ngày đăng: 29/01/2022 Kỳ tham chiếu: 1/2022Lần công bố sắp tới: 28/02/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12 năm 2021

Ngày đăng: 29/12/2021 Kỳ tham chiếu: 12/2021Lần công bố sắp tới: 29/01/2022

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11 năm 2021

Ngày đăng: 29/11/2021 Kỳ tham chiếu: 11/2021Lần công bố sắp tới: 29/12/2021

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 năm 2021

Ngày đăng: 29/10/2021 Kỳ tham chiếu: 10/2021Lần công bố sắp tới: 29/11/2021

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 năm 2021

Ngày đăng: 29/09/2021 Kỳ tham chiếu: 9/2021Lần công bố sắp tới: 29/10/2021

Thông cáo báo chí về tình hình giá tháng 9, Quý III và 9 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng: 29/09/2021 Kỳ tham chiếu: 9/2021Lần công bố sắp tới: 29/10/2021

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 năm 2021

Ngày đăng: 29/08/2021 Kỳ tham chiếu: 8/2021Lần công bố sắp tới: 29/09/2021

1 2 3 4 5 24