TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo và Xây dựng Quý II năm 2022, dự báo Quý III năm 2022

Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh (SXKD) hàng quý bao gồm 6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 6.799 doanh nghiệp ngành xây dựng được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo và xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo và Xây dựng Quý II năm 2022, dự báo Quý III năm 20222022-06-30T16:20:08+07:00

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022

Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, ngày 08/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế – xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 20222022-06-29T08:37:41+07:00

Kinh tế – xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2022 tiếp tục khởi sắc

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2022 của nước ta tiếp tục khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội được Bộ, ngành và địa phương triển khai tích cực...

Kinh tế – xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2022 tiếp tục khởi sắc2022-06-03T07:51:27+07:00

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022

Sản xuất nông nghiệp tháng Năm với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chăm sóc lúa đông xuân, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng tại các địa phương phía Bắc; chăm sóc, thu hoạch lúa, hoa màu vụ đông xuân và xuống giống lúa hè thu tại các địa phương phía Nam

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 20222022-05-30T08:01:40+07:00

Infographic Công nghiệp Quý I năm 2022

Sản xuất công nghiệp trong quý I năm 2022 tiếp tục khởi sắc với giá trị tăng thêm toàn ngành tăng 7,07% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,79%; sản xuất và phân phối điện tăng trưởng ổn định; ngành khai khoáng tăng trưởng dương chủ yếu do khai thác than và quặng kim loại tăng.

Infographic Công nghiệp Quý I năm 20222022-05-19T10:11:01+07:00
Go to Top