Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2022

Kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo giảm sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na

Ngày đăng: 29/06/2022 Kỳ tham chiếu: 6/2022Lần công bố sắp tới: 29/07/2022

Thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022

Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, ngày 08/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ngày đăng: 29/06/2022 Kỳ tham chiếu: 6/2022Lần công bố sắp tới: 29/07/2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022

Sản xuất nông nghiệp tháng Năm với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chăm sóc lúa đông xuân, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng tại các địa phương phía Bắc; chăm sóc, thu hoạch lúa, hoa màu vụ đông xuân và xuống giống lúa hè thu tại các địa phương phía Nam

Ngày đăng: 29/05/2022 Kỳ tham chiếu: 5/2022Lần công bố sắp tới: 29/06/2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022

Sản xuất nông nghiệp trong tháng 4/2022 tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông xuân tại các địa phương phía Bắc; thu hoạch lúa, hoa màu vụ đông xuân và gieo trồng lúa hè thu tại các địa phương phía Nam

Ngày đăng: 29/04/2022 Kỳ tham chiếu: 4/2022Lần công bố sắp tới: 29/05/2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022

Kinh tế - xã hội nước ta 3 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn duy trì đà hồi phục, các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu dần được khơi thông.

Ngày đăng: 29/03/2022 Kỳ tham chiếu: 3/2022Lần công bố sắp tới: 29/04/2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2022

Sản xuất nông nghiệp tháng 02/2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại ở các địa phương phía Bắc đã gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi.

Ngày đăng: 28/02/2022 Kỳ tham chiếu: 2/2022Lần công bố sắp tới: 29/03/2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân, gieo trồng cây hoa màu trên cả nước và thu hoạch cây vụ đông ở miền Bắc.

Ngày đăng: 29/01/2022 Kỳ tham chiếu: 1/2022Lần công bố sắp tới: 28/02/2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2021

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 5,9% vào năm 2021. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Liên minh châu Âu, Fitch Ratings, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2021 lần lượt đạt 5,6%, 5,8%, 5,7% và 5,3%

Ngày đăng: 29/12/2021 Kỳ tham chiếu: 12/2021Lần công bố sắp tới: 29/01/2022

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021

Sản xuất nông nghiệp trong tháng Mười Một tập trung chủ yếu vào hoàn tất thu hoạch lúa mùa trên cả nước và gieo trồng các loại cây màu vụ đông tại các địa phương phía Bắc.

Ngày đăng: 29/11/2021 Kỳ tham chiếu: 11/2021Lần công bố sắp tới: 29/12/2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2021

Sản xuất nông nghiệp trong tháng Mười tập trung vào chăm sóc, thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông trên cả nước và gieo trồng cây màu vụ đông ở phía Bắc.

Ngày đăng: 29/10/2021 Kỳ tham chiếu: 10/2021Lần công bố sắp tới: 29/11/2021

1 2 3 28