Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021

Tháng Năm sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Sản xuất công nghiệp tháng 5/2021 ước tính tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/05/2021 Kỳ tham chiếu: 5/2021Lần công bố sắp tới: 29/06/2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 4/2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi sinh trưởng và phát triển

Ngày đăng: 29/04/2021 Kỳ tham chiếu: 4/2021Lần công bố sắp tới: 29/05/2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021

Kinh tế - xã hội ba tháng đầu năm 2021 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau nỗ lực nghiên cứu và triển khai tiêm chủng vắc- xin phòng dịch Covid-19 ở nhiều nước trên thế giới

Ngày đăng: 29/03/2021 Kỳ tham chiếu: 3/2021Lần công bố sắp tới: 29/04/2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2021

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 2/2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. Chăn nuôi phát triển tốt, cung ứng đủ sản phẩm chăn nuôi trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ngày đăng: 28/02/2021 Kỳ tham chiếu: 2/2021Lần công bố sắp tới: 29/03/2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân, gieo trồng cây hoa màu trên cả nước và thu hoạch cây vụ đông ở miền Bắc.

Ngày đăng: 29/01/2021 Kỳ tham chiếu: 01/2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV và năm 2020

Năm 2020 - Năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm 2020 là cơ sở và động lực cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Ngày đăng: 27/12/2020 Lần công bố sắp tới: 29/01/2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020

Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười Một và Mười Một tháng năm 2020 qua các lĩnh vực.

Ngày đăng: 29/11/2020 Lần công bố sắp tới: 29/12/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2020

Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và Mười tháng năm 2020 qua các lĩnh vực.

Ngày đăng: 29/10/2020 Lần công bố sắp tới: 29/11/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2020

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2020 ước tính tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý III các năm trong giai đoạn 2011-2020. Dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới nên GDP quý III/2020 tăng trưởng khởi sắc so với quý II/2020.

Ngày đăng: 29/09/2020 Lần công bố sắp tới: 29/10/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020

Tính chung 8 tháng, cả nước có 88,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.225,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 694,9 nghìn lao động, giảm 2% về số doanh nghiệp, tăng 6,5% về vốn đăng ký và giảm 16,5% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/08/2020 Kỳ tham chiếu: Tháng 8 và 8 tháng năm 2020Lần công bố sắp tới: 29/09/2020

1 2 3 25