Kính gửi: Các Bộ, ngành xin ý kiến

Thực hiện Quyết định số 8663/BKHĐT-TCTK ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (viết gọn là Nghị định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia) và đã trưng cầu ý kiến đối với bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 6348/BKHĐT-TCTK ngày 09/9/2022.

Ngày 07/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là Nghị định 94/2022/NĐ-CP). Để bảo đảm tính thống nhất giữa dự thảo Nghị định chế độ báo cáo thống kê quốc gia với Nghị định 94/2022/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của bộ, ngành và hoàn thiện dự thảo Nghị định chế độ báo cáo thống kê quốc gia.

Hồ sơ Dự thảo gồm:

1. Dự thảo Tờ trình Chính phủ (.doc)

2. Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (.doc)

3. Biểu mẫu Báo cáo (.zip)

4. Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của từng cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị định chế độ báo cáo thống kê quốc gia (.doc)

Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và đầu tư để tổng hợp, hoàn thiện trình Chính phủ. Công văn của Quý Cơ quan, đơn vị xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 25/12/2022.

(Thông tin chi tiết liên hệ Đồng chí Phạm Trọng Hoạt, ĐT: 024 7304 6666 (máy lẻ 1922); di động: 0915 001 484).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.


Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (10/04/2024)

Ký kết mới Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào

(Chinhphu.vn) - Tin từ Văn phòng Bộ Công Thương, ngày 8/4, tại Vientiane (Lào), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào đã ký kết mới Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào. (09/04/2024)

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 29/CĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 về hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022. (01/04/2024)

Rủi ro thị trường gia tăng, Petrovietnam vẫn giữ được đà tăng trưởng ấn tượng

Ngay sau khi tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc Petrovietnam, chủ trì cuộc họp giao ban đầu tiên với lãnh đạo các đơn vị, ông Lê Ngọc Sơn lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm: Tích cực triển khai các giải pháp, duy trì công tác quản trị để thực hiện thành cao nhất các chỉ tiêu SXKD của tháng 3, quý I/2024 và các tháng tiếp theo. (21/03/2024)

Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng xanh

Theo đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), Nhật Bản sẽ tập trung vào lĩnh vực công nghệ, đầu tư và tài chính để hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu đổi mới xanh thông qua quá trình khử carbon. (19/03/2024)

Phát triển du lịch Điện Biên trong sự tôn trọng, tôn vinh, bảo tồn văn hoá, tự nhiên

Dự Hội thảo khoa học quốc gia "Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững", sáng 17/3, tại TP. Điện Biên Phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng với nguồn lực đầu tư còn hạn chế, du lịch Điện Biên cần tập trung đầu tư những công trình, dự án "ra tấm, ra món", phát triển trong sự tôn trọng, tôn vinh, bảo tồn giá trị văn hoá, tự nhiên. (18/03/2024)

Xem thêm