Ấn phẩm thống kê

Điều tra đánh giá Các Mục tiêu Trẻ em và Phụ nữ 2010-2011

MICS cung cấp những thông tin mới nhất về thực trạng trẻ em và phụ nữ và các chỉ tiêu đo lường quan trọng.

Ngày đăng: 24/01/2012 Kỳ tham chiếu: 2010-2011

Kết quả Khảo sát Mức sống dân cư năm 2010

Cuốn sách phản ánh mức sống dân cư qua kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2010 và những kết quả số liệu tổng hợp của cuộc Khảo sát.

Ngày đăng: 13/01/2012 Kỳ tham chiếu: 2010

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009: Cấu trúc tuổi - Giới tính và tình trạng hôn nhân của dân số Việt Nam

Chuyên khảo “Cấu trúc tuổi-giới tính và tình trạng hôn nhân của dân số Việt Nam” đã được xây dựng, sử dụng số liệu điều tra mẫu 15%, của cuộc TĐT 2009, nhằm cung cấp thông tin cập nhật tới độc giả về chủ đề này ở Việt Nam.

Ngày đăng: 31/12/2011 Kỳ tham chiếu: 2009

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 - Giáo dục ở Việt Nam: Phân tích các chỉ số chủ yếu

Chuyên khảo “Giáo dục ở Việt Nam: Phân tích các chỉ số chủ yếu” đã được xây dựng, sử dụng số liệu điều tra mẫu 15% của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, nhằm cung cấp thông tin cập nhật tới độc giả về thực trạng giáo dục ở Việt Nam.

Ngày đăng: 29/12/2011 Kỳ tham chiếu: 2009

Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2010

“Kết quả điều tra Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2010” gồm những thông tin phản ánh thực trạng khu vực SXKD cá thể phi nông nghiệp của nước ta.

Ngày đăng: 27/12/2011 Kỳ tham chiếu: 2010

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2011: Các kết quả chủ yếu

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu được tiến hành hàng năm nhằm thu thập các thông tin về dân số, biến động dân số (sinh, chết và di cư) cũng như thông tin cơ bản về tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai và sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Ngày đăng: 29/11/2011 Kỳ tham chiếu: 1/4/2011

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam năm 2009

Số liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam với 85 nước bạn hàng và mỗi nước có tổng mức lưu chuyển ngoại thương trên 50 triệu USD. Nội dung cuốn sách gồm bốn phần:

Ngày đăng: 21/09/2011 Kỳ tham chiếu: 2009

Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam năm 2009

Những thông tin trong ấn phẩm xuất bản năm nay được tổng hợp và công bố theo hai phân ngành kinh tế: (1) Phân ngành kinh tế Việt Nam cũ - VSIC 1993 và (2) Phân ngành kinh tế Việt Nam mới - VSIC 2007.

Ngày đăng: 21/09/2011 Kỳ tham chiếu: 2007-2019

Niên giám Thống kê 2010

Niên giám Thống kê là ấn phẩm Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm

Ngày đăng: 30/06/2011 Kỳ tham chiếu: 2010Lần công bố sắp tới: 29/06/2012

Báo cáo Điều tra Lao động và việc làm Việt Nam năm 2010

Báo cáo trình bày những kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra Lao động và việc làm do Tổng cục Thống kê tiến hành trong tháng 4 và tháng 10 năm 2010.

Ngày đăng: 29/06/2011 Kỳ tham chiếu: 2010

Báo cáo điều tra lao động và việc làm 6 tháng đầu năm 2011

Báo cáo này trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc Điều tra lao động và việc làm trong 6 tháng đầu năm 2011, nhằm cung cấp các thông tin về lao động và việc làm cho người sử dụng.

Ngày đăng: 29/06/2011 Kỳ tham chiếu: 6/2011

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2010 - Các kết quả chủ yếu

Báo cáo cung cấp tối đa các thông tin cho người sử dụng. Phần 1 mô tả những vấn đề kỹ thuật của cuộc điều tra; Phần 2 trình bày kết quả mẫu cùng những số liệu phân tích chủ yếu và Phần 3 bao gồm các biểu số liệu cơ bản nhất.

Ngày đăng: 29/06/2011 Kỳ tham chiếu: 2010

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 - Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: Các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt

Kết quả phân tích số liệu Tổng điều tra 2009 đã chỉ ra rằng TSGTKS ở Việt Nam đã tăng tới mức 110,6 trẻ em trai trên 100 trẻ em gái vào năm 2009, cao hơn đáng kể so với chuẩn sinh học bình thường dao động trong khoảng 104-106 trẻ em trai cho 100 trẻ em gái.

Ngày đăng: 31/05/2011 Kỳ tham chiếu: 2009

Dự báo dân số Việt Nam 2009-2049

Dự báo được tiến hành cho thời kỳ 2009-2049 lấy số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 làm gốc.

Ngày đăng: 28/02/2011 Kỳ tham chiếu: 2009-2049

Kết quả điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2009

Ngày đăng: 21/12/2010 Kỳ tham chiếu: 2009

1 13 14 15 16 17 18