ࡱ> 87 - \pnthhai Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)0.0        + ) , *  8 *8 "8 *8 8 (  #8  +X   !<  , +x 8@ 0 *8@ `Sheet1T0TTTng sDi 0,5 t ngT 0,5 n di 1 t ngT 1 n di 5 t ngT 5 n di 10 t ngT 10 n di 50 t ngT 50 n di 200 t ngT 200 n di 500 t ngT 500 t ng tr ln Doanh nghip Phn theo quy m vnC NCng bng sng HngH NiH Ty V)nh PhcBc Ninh Qung Ninh Hi Dng Hi PhngHng Yn Thi BnhH NamNam nh Ninh BnhTrung du v min ni pha BcH GiangCao BngBc Kn Tuyn QuangLo CaiYn Bi Thi NguynLng Sn Bc GiangPh Th in BinLai ChuSn LaHo Bnh$Bc Trung B v Duyn hi min Trung Thanh HoNgh AnH T)nh Qung Bnh Qung TrTha Thin Hu Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nhPh Yn Khnh Ho Ninh Thun Bnh Thun Ty NguynKon TumGia Laik Lkk NngLm ng ng Nam B Bnh PhcTy Ninh Bnh Dngng NaiB Ra - Ving TuTP.H Ch Minhng bng sng Cu LongLong An Tin GiangBn TreTr Vinh V)nh Long ng ThpAn Giang Kin GiangCn Th Hu Giang Sc TrngBc LiuC MauKhng xc nhUS doanh nghip ti thi im 31/12/2007 phn theo quy m vn v phn theo a phngZ ~l \  }m\Lccb - O*?8FL dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} } $} } } } } } } } } } O J J !@  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ S   ' ) ))))))) (      <A5@@`@@@@@,@ȋ@ !<"`W@"@"G@"@>@"@" @"4@"@y@"s@ # <$=@$@$@$@$ @$H@$@$m@$@j@ #< $ܠ@$@c@$@t@$@$@q@$Pv@$L@$(@$@ #< $@$[@$`b@$@$c@$c@$M@$0@$@ #< $ԗ@$S@$d@$@$q@$ l@$L@$5@$@ #< $ܙ@$@b@$ g@$@@$@i@$h@$Q@$5@$8@ #< $@$`s@$q@$p@$n@$p@$R@$1@$ @ #<$@$u@$@$@$0z@$ @$`l@$F@$B@ #<$@$@^@$@c@$Py@$ `@$ h@$M@$(@$ @ #<$ؓ@$j@$@h@$}@$f@$d@$B@$@$? #<$@$L@$]@$0x@$@T@$@T@$8@$@$@ #<$@$p@$l@$@$h@$@l@$E@$,@$@ #<$H@$`c@$e@$@u@$_@$]@$1@$@$@ #<"@"@"`@"P@"@"@"@k@";@"0@ #6$s@$?@$@@$`@$D@$O@$.@$? $ #6$}@$@T@$I@$j@$I@$P@$@$? $ #0$`t@$@_@$B@$Z@$9@$:@$@ $$ #0$z@$@P@$S@$j@$B@$C@$@ $$ #<$@$@T@$T@$u@$@W@$S@$3@$@$? #6$@$_@$Y@$o@$N@$J@$,@$? $ # <$@$@j@$ e@$|@$b@$@_@$A@$@$@ #!6$0@$i@$P@$i@$O@$O@$$@$? $ #"<$p@$~@$f@$x@$Z@$\@$9@$?$? ##<$Ж@$q@$c@$@$c@$e@$I@$@$@ #$<$pt@$2@$>@$@f@$H@$E@$@$@$? D l&BXXXXXXXXXXXXXXX\\ZZX\X\XX @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ #%6 $q@$>@$I@$`a@$@@$<@$?$? $! !#&<!$ |@$=@$J@$i@$@P@$U@$&@$@$@ " "#'<"$@$f@$W@$r@$@P@$Q@$*@$?$? # (##<#"@"@"a@"@"ț@"\@"P}@"\@"D@ $ $#)<$$@$P{@$8@$\@$l@$k@$C@$&@$@ % %#*<%$@$@v@$@$\@$i@$@l@$J@$"@$@ & &#+6&$@$p@$p@$~@$U@$V@$.@$@ & $' '#,<'$@$j@$l@$؂@$W@$V@$4@$@$@ ( (#-<($@$@U@$`@$z@$P@$S@$ @$@$? ) )#.<)$@$`q@$z@$h@$W@$@W@$@@$ @$@ * *#/<*$|@$(@$ @$@$o@$ o@$T@$@@$@ + +#0<+$@$p@$j@$0~@$[@$Z@$@@$@$@ , ,#10,$@$^@$h@$@$@Z@$@U@$,@, $~ , $@- -#2<-$P@$@m@$q@$@$`g@$k@$L@$&@$? . .#3<.$p@$`@$`@$t@$L@$Q@$5@$@$? / /#4</$f@$~@$@$@$c@$f@$N@$.@$ @ 0 0#560$z@$@R@$@Q@$f@$G@$H@$"@$? 0 $1 1#6<1$@$h@$g@$z@$W@$]@$;@$@$? 2 72#<2"@"@"@"П@"`{@"0@" `@"?@".@ 3 3#8<3$~@$I@$P@$n@$K@$L@$.@$@$? 4 4#9<4$@$O@$V@$ x@$W@$^@$=@$&@$@ 5 5#:<5$@$i@$pq@$@$b@$@d@$F@$ @$@ 6 6#;<6$v@$Q@$@S@$`@$@@$B@$@$?$? 7 7#<<7$`@$n@$@r@$@$[@$a@$A@$ @$? 8 =8#<8"@"@"@"\@"@"^@"ң@"@"z@ 9 9#><9$@$ a@$j@$t@$M@$I@$3@$@$@ : :#?<:$ܒ@$`@$0q@$ @$W@$b@$H@$@$@ ; ;#@<;$@$r@$P@$@$@$؎@$ {@$\@$H@ < <#A<<$@$v@$p~@$@$ v@$@$q@$Z@$@P@ = =#B<=$@$c@$`e@$@$d@$i@$N@$@@$<@ > >#C<>$@$@$@$@$ø@$@$@$y@$q@ ? D?#<?"=@"@"ݱ@"H@"@"0@"Ps@"U@"I@ D l\XXXXX\XXXXXdXXX\XXXXXXXXXXXXXX@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @@ @#E<@$@$s@$z@$`@$c@$ f@$R@$*@$$@ A A#F<A$D@$H@$X@$@$U@$@X@$@@$@$@ B B%G<B$@$w@$n@$P@$B@$G@$$@$@$? C C#H6C$8@$ b@$e@$l@$@@$J@$@$@ C $D D#I<D$@$j@$q@$w@$S@$S@$3@$@$? E E#J<E$$@$@a@$r@$ }@$S@$T@$5@$@$@ F F#K<F$@$`@$u@$h@$b@$@_@$=@$@$ @ G G#L<G$P@$y@$p@$0@$@`@$@V@$3@$@$@ H H#M<H$<@$t@$w@$P@$ c@$a@$L@$1@$$@ I I#N<I$P}@$\@$^@$e@$:@$;@$@$@$@ J J#O<J$@$W@$z@$w@$I@$M@$&@$@$@ K K#P6K$@$K@$@l@$0v@$@@$5@$$@$? K $L L#Q<L$x@$z@$~@$|@$@Q@$D@$,@$&@$@ M RM#M&d@&?M&*M&?&@&;@&R@&@@&8@ N "2XXX\XXXXXXX\Xf>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongnthhaiMicrosoft Excel@[pz@%՜.+,0 PXh px TCTK' Sheet1 Worksheets !"#$%&()*+,-.0123456Root Entry F "qWorkbook MSummaryInformation('DocumentSummaryInformation8/