ࡱ> :9 - \pnthhai Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8  8 (8@ (8 +x (8 (x +x (x )8 8 +8@ +8 *8 +8 #8 8 `Sheet1TDD Doanh nghip gS doanh nghip ang hot ng sn xut kinh doanh ti thi im 31/12 hng nm phn theo ngnh kinh t1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghiKSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng@SX dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t&Bn bun v i l (Tr xe c ng c),Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lc>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn6Cho thu my mc thit b, dng c nhn v gia nh&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng Thu sn Cng nghip khai thc m Khai thc qung kim loi Cng nghip ch bin Dt Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi !Sn xut phng tin vn ti khcTi ch Xy dngKhch sn v nh hng Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Ti chnh, tn dngCc hot ng kinh doanh khc Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Hot ng dch v khc Nng nghip v lm nghip & Khai thc v khai thc cc m khc % Sn xut thc phm v ung * Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo ) SX xe c ng c, r-moc Vn ti ng b v ng ng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (% Cc hot ng lin quan n my tnh $TNG S6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhnJ 4.~B ,`hcc - H6AMP dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} 3} @ } H @ @ @      @          &&&&&&% %6!@@!D@!H@!L@!P@!T@!X@!\@"""""### B6@<@@@f@$`@$A$A 96@X@`@X@@$@$@$@ 6@@@@@@@@@ 6t@0r@s@p@r@s@pt@s@ %6 *@@΢@@(@$8@$l@$@@ &6 z@Ѓ@x@@@$@$d@$p@ 6 C@D@G@J@M@R@@R@@V@ 6 @@@@@@"@&@ '6 9@A@I@P@@U@"U@"X@" b@ :6v@h@`@x@P@"`@"@"@ (6O@ @@@ @$@t@$;@$@T@ ;6:@@@@@"Գ@"=@"^@ <68@<@8@:@9@"9@"8@"9@ )6y@~@@ @X@"X@"@"\@ 6@؇@ @@|@D@@`@ 6 p@@s@@v@x@@ @@@ 60@@ؐ@@@@@@ 6 x@~@@@@@Ȏ@0@@ 6p@y@@@Đ@<@0@@ 6&@(@*@$@1@.@?@:@ 6y@@@@@(@@T@@ 60}@@@(@x@0@Ė@@@ 6@@@T@@@@t@T@ *6]@ e@k@p@@t@"y@"}@"@ +6x@ @X@@@"`@"@"v@ 6m@pt@x@~@@@@@ 6@@(@1@:@:@>@C@D l &DHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ! " R@# $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 h@5 6 7 8 9 : ; < = > ? 6 d@h@@n@q@0w@Pz@|@`}@ !6!W@Y@^@b@h@j@@l@q@ "6"F@I@O@O@S@W@^@`a@ #=6# f@ k@q@Pp@ps@"w@"p@"t@ $,6$p@pt@Pw@`z@}@"P@"H@"X@ %6%x@P@،@ @@@@@N@ &-6&@*@.@;@B@"B@"Q@"V@ '6'\@ c@ g@o@@΢@@@ (6(.@=@G@[@l@b@`@@ )6)@X@_@@a@ b@ d@f@@i@m@ *.6*>@=@@@ @$@$]@$@@ +6+"@<@6@@@@@ @ @ ,6,@ư@@@8@@@@ -6-@@(@@(@4@@@@ .6.h@@}@T@@@@@ //6/@ʢ@6@@@$z@$@$@ 060@@T@@@b@@A@ 1>61P@@l@Ơ@@"@"6@"@ 2062 t@x@`{@@@"@"@"@ 3163@@@@@"@""@" @ 464p|@ @x@@@x@D@>@ 5265*@:@C@K@e@"Pv@"}@"@ 63668@$@L@x@@$̑@$4@$X@ 767@`@@@X@@Ę@ @ 868(@.@.@0@D@@@N@@S@ 9 69@,@.@2@E@H@W@ `@ :?6:@ @(@2@0@$8@$@@$K@ ;!6;|@&@F@$@@@@@ <@6<i@`u@|@@H@"<@"Ԛ@"@ ="6=D@G@T@`@i@o@px@@ >A6>@V@@g@r@y@@"@"@"`@ ?46?X@T@@@h@"Y@"'@"@D lHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH@ A B C D E F G @ @56@@S@U@_@`g@r@$x@$@$@ A66A9@G@@T@V@ a@$i@$p@$u@ B76B^@b@f@k@p@$x@$~@$@@ C#6Ce@l@p@t@|@@@p@ D$6DU@@_@@a@c@@l@o@g@`t@ E86EU@X@``@ e@m@"Pu@"~@"@@ FCF"F$ @$@G HHHHHH:>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongnthhaiMicrosoft Excel@XI@*c՜.+,0 PXh px TCTK' Sheet1 Worksheets !"#$%&'(*+,-./02345678Root Entry FǞWorkbookPSummaryInformation()DocumentSummaryInformation81