л¤ЯА▒р>■  %■   ■   $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 F═┴ђр░┴Р\pnxmai B░a└=ю»╝=­ :Щ#8X@Ї"и┌1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1 ╚ љ.VnArial1 ╚ ╝.VnArial1­ љ.VnTime1"╚ љ .VnArialH1 ╚ љ.VnArial1­ љArial1­ ╝Arial1╚ љArial1┤ љArial1╚ ╝Arial1╚ љArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ц0.0Яш  └ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Я └ Я+ш  Э└ Я)ш  Э└ Я,ш  Э└ Я*ш  Э└ Яш  └ Я ш  Э└ Я └ Я (└ Я (└ Я 8└ Я 8└ Я 8└ Я 8└ Яц#<└ Я h└ Я !└ Я !└ Я "└ Я H└ Я (└ Я x└ Я |└ Я (@└ Я x@ └ Я |@ └ Я |@ └ Я x└ Я x└ Я!└ ЯцA └ Яц l└ Я └ Я └ ЯцA └ Яц |└ Я цA └ Я ц |└ ЯцA └ Я <└ Я ц#<└ Я h└ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ ЊNormal_Lai ChauЊђ `ЁОSheet1ї«┴┴TЇЧ1 //" Y t┐ vЯ hoАt ┘ng cжu trс xс h┘i HoАt ┘ng vn hзa vЯ th├ thao * Cрc hoАt ┘ng Бng, oЯn th├ vЯ hiКp h┘i( HoАt ┘ng phтc vт cр nhРn vЯ c┘ng Мng= HoАt ┘ng lЯm thuЖ cЗng viКc gia Вnh trong cрc h┘ t░ nhРn Trong з: Vay ngРn hЯng VЛn tы cз Trong з: N┘i b┘ зng gзp NguМn vЛn khрcPhРn theo ngЯnh kinh t┐ NЗng nghiКp vЯ lРm nghiКp Thуy sБn CЗng nghiКp khai thрc m¤ CЗng nghiКp ch┐ bi┐n - SБn xuЦt vЯ phРn phЛi iКn, khь Лt vЯ n░█c XРy dыng 7 Th░Аng nghiЖp, sьa ch№a xe cз ┘ng cА, mЗtЗ, xe mрy, М dщng cр nhРn vЯ gia Вnh Khрch sАn vЯ nhЯ hЯng ( VГn tБi, kho bсi vЯ thЗng tin liЖn lАc TЯi chьnh, tьn dтng" HoАt ┘ng khoa h═c vЯ cЗng nghК 0 HoАt ┘ng kinh doanh tЯi sБn vЯ d╦ch vт t░ vЦn3 QuБn l§ NhЯ n░█c vЯ ANQP, Бm bБo xс h┘i b»t bu┘c Giрo dтc vЯ Яo tАo@VЛn Дu t░ phрt tri├n trЖn ╦a bЯn t╔nh Lai ChРu nm 1999 - 2000Tэ Мng»█c tьnh 20002000 so v█i 1999 (%)TнNG Sл PhРn theo thЯnh phДn kinh t┐ Khu vыc NhЯ n░█c9 CА quan quБn l§ NhЯ n░█c, tН chжc chьnh tr╦, xс h┘i Doanh nghiКp Аn v╦ sы nghiКp CЗng trВnh vЯ dы рn Дu t░ Khu vыc ngoЯi quЛc doanh Doanh nghiКp H┘ 1 Khu vыc cз vЛn Дu t░ trыc ti┐p cуa n░█c ngoЯi PhРn theo khoБn mтc Дu t░ & VЛn Дu t░ XDCB vЯ sьa ch№a l█n TSC VЛn l░u ┘ng bН sung VЛn Дu t░ phрt tri├n khрc PhРn theo nguМn vЛn VЛn ngРn sрch NhЯ n░█c VЛn vay  2t ─ \NТ┬ZD▄0╚ F═┴ђ @ЌI[& dЧЕымMbP?_*+ѓђ%hЂ┴ЃёА"hЯ?Я?U} ,} } } @h└h└h└└;└;└;└;└;└ ;└ ;└ ;└ ;└ ;└;└;└;└;└;└;└;└;└;└;└;└;└;└;└;└;└;└;└§ Й Й!!!"Й #$$§ %&~ '<Ъ@§ (§ )Й#**+§ ,й-Aы@-A з@.е2lфе\@§ 0Й 112§ /й3ЂЂВ@3ёЃ@4}{ђ!.ЙZ@§ / й3пИ@3╗@4Яk#оЦG[@§ /!й 3pg@3П═@ 4c╔/ќЧbT@§ /"й 34▓@3░│@ 4OЭnс [@§ /#й 3Ђ­█@3Ђ-р@ 4─1'▓й^@§ /$й 3lк@3Ц╬@ 4БЌЖуёa@§ /%й 3#@3HЌ@ 4»А╝єЫџc@§ /&й3Љ─@3└a@4 Ѓi&J█`@§ /'й3T@3@4@o@§ 0(Й 554§ /)й3(Ѓ@3А!ы@4CM;іъ\@§ /*й3(Ў@3ј@4%У«RLлM@§ /+й3v╗@3*╝@4>*tяБY@§ 0,Й 554§ /-й3┌█@3Ђя@4ЪЮЂ_[@§ /.й3М@3Ђ)Н@4њЋгd%Ф[@§ /й3■¤@3ЂYм@4┌б-┌бГ\@§ /й3лЛ@3Цн@4Ў╬b:Іщ\@§ /й3pї@3 Ќ@4GeTFeTd@§ /й3B@3ђG@4КqКQ`@§ 0 Й 554§ / й3"║@3`R@4║C█▀cw[@§ / й3^@3@`@4VUUUU[@§ / й3ђk@3`s@4]tЛEЮa@§ / й3lА@3ЯЪ@4шћaхяV@ОDZl4666666666*666666666666 ;└!;└";└#;└$;└%;└&;└';└(;└);└*;└+;└,;└-;└.;└/;└0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@§ /й 3└\@3.╚@ 4яЗд7йжZ@§ !/й!3E@3└L@!4¤з<¤зa@§ "/Й "334§ #/й#3╚ћ@3pњ@#4сѓї 2.V@§ $/й$3`s@3 r@$4cї1кcW@§ %/й%3Ў╦@3J¤@%4╗Чi X\@§ &/й&3@3@z@&4UUUUUUW@§ '/й'3Яp@3`x@'4с8јс8b@§ (/й(3d@3@4pg@§ )/й)3ђ?@3pг@)48јс8јс\@§ */й*3N▒@3­┤@*47г" Љ?^@§ +/й+30@3.@4pW@§ ,/й,3љђ@3ђЉ@,4oeЪCjj@§ -/й-3­ё@3ѕ@-4c"=P9╗\@§ ./й.3pf@30h@.4 Vі*зZ@§ /6/7~ /7D@/8Й0#778Й1#778Й2#778Й3#778Й4#778Й5#778Й6#778Й7#778Й8#778Й9#778Й:#778Й;#778Й<#778Й=#778Й>#778Й?#778ОD╩l6666666*66*6660>Х@т №7 ■ ЯЁЪЫщOhФЉ+'│┘0а@HXh ђ їўСnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@│бЂЃј─@,ІЃј─■ Н═Ню.ЊЌ+,щ«0╚ PXh pxђѕ љ БСTCTKShA Sheet1 Worksheets ■   ■    !"#■   §   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Root Entry         └FџБЅѕћ─■   Workbook            У&SummaryInformation(    DocumentSummaryInformation8