ࡱ> 65 \pREDSEA Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 ( +8 (8 +8 (8 +8@ *8@ *8 ( )8 #8 ( #8 ( `3Sheet1TtEEZS lao ng n trong cc doanh nghip ti thi im 31/12 hng nm phn theo ngnh kinh t1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo3Sn xut trang phc, thuc da v nhum da, lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng@SX dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t&Bn bun v i l (Tr xe c ng c),Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn(Cc hot ng lin quan n bt ng sn7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng Nng nghip v lm nghip Thu sn Cng nghip khai thc m Khai thc qung kim loi Sn xut thc phm v ungDtSn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi SX xe c ng c, r-moc !Sn xut phng tin vn ti khcTi ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh % Cc hot ng lin quan n my tnh $Cc hot ng kinh doanh khcGio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Hot ng dch v khcTNG SCng nghip ch binNgi KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhnJ\ 0R". 44ccB I0:FH dMbP?_*+%Mtttl printerC odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none]]none]]ialPd?SYNTNHUONGutomatic>0  k k m m "dXX??U} @/} IJJ, @@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #B$$$$ !A0@@D@H@L@P@T@X@" ?0:\v0ewnB,uDAr[ '0@0@@@,@@@ 0p:@@P@@@ @@ 0@@@V@@W@@ (0 @@P@l@"@b@@ )0 @x@M@@P@`9@@ 0 @@@@@S@@@ 0 `@@@@@ @@ *0 @@ě@`@f@@@ 0@ @@@@d@@@ @0f-8/A^^Nj[\gnxnNz +0AAA A A ApA 0@"@@*@L@ɼ@@ ,0@0O@@+@@@@@P=A 0A AA0AAAA 0 AzAdA$AHAeA4A 0E@@`G@ P@`@@@ 0@a@@@%@@@@ 0@@2@@@@@@ C0 g@d@j@`g@g@ j@@ 0@@@`@ @`(@@ 0@%@@O@`@ @`@ 01@f@ +@@O@ B@Д@ -0&@@@@־@$@9@ .0~@g@r@@W@@d@@ 0 @@V@@@@@ 0$@@@@֩@V@@D l 2>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ 0 @Y@@@`@@@ ! 0!6@@@@@X@/@ " 0"@@@/@h@ȹ@v@ # /0#@@@-@`@k@ @ $ 00$@@/@@j@@@@@g@ % 0%@@@@ +@Q@v@A & 10&X@@c@N@^@g@ |@@@ '0'@n@@K@@Y@M@p@ ( 0(@@@@@@@@ ) 0)ʭ@԰@@r@@v@@ *20*@p@P@H@p@;A@ +0+AxA *A(A A,A?A , 0,@@@@@@@@@ - 0-@@@ApUA0ApA . 0.@@6@A@@@@@ @ /30/@w@@`@@@@@ 000g@P@ @ @ F@@K@ 1 01c@@A@@@@@ 2 402ε@[@@:@x@@I@ 3 503@@L@@p@ԩ@@ 4 04 @"@|@5@G@@v@ 5 605@@@t@6@ o@@ 6706 @@@@q@@P@ 7 07@`@A@@&@@ @ 8 08ġ@,@@@@^@@ 9 !09A@Y@`c@m@Pt@z@@ :80:L@K@@`@]@g@`p@ r@ ;"0;c@@g@@O@` @S@ < #0<@@P@@@@@ = $0=c@i@|@0z@@@D@ > 90>{@@p@@$@@@ ? :0?_@@L@@@V@@m@D lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@@A@B@C@D@E@F@G@H @;0@(@@@d@|@,@@ A<0A0@|@@@ܧ@@@ B=0B@@@@@@Y@ C%0Cb@N@l@0@@@9@ D &0Dr@8@@a@@@G@m@ E >0E@@T@x@j@@ @ FDF~ F>@GHBBBBBB2>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@yl@~ ՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"#$&'()*+,./01234Root Entry F0!WorkbookPISummaryInformation(%DocumentSummaryInformation8-