ࡱ> 76 \pREDSEA Ba==Z 8X@"1(UVnTime1(UVnTime1(UVnTime1(UVnTime1(Arial1(Arial1(Arial1(Arial1(Arial1(UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 *8 (8 +8 (8 +8 "8 *8 8 (  #8 8@ 0 *8@ `^Sheet1T VVTng sDi 0,5 t ngT 0,5 n di 1 t ngT 1 n di 5 t ngT 5 n di 10 t ng H Ni V)nh Phc Bc Ninh H Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi Bnh H Nam Nam nh Ninh Bnh H Giang Cao Bng Bc Kn Tuyn Quang Lo Cai Yn Bi Thi Nguyn Lng Sn Qung Ninh Bc Giang Ph Th Lai Chu Sn La Ha Bnh Thanh Ha Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - Hu  Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ha Kon Tum Gia Lai k Lk Lm ng Ninh Thun Bnh Thun Bnh Phc Ty Ninh Bnh Dng ng Nai B Ra - Ving Tu TP. H Ch Minh Long An Tin Giang Bn Tre Tr Vinh V)nh Long ng Thp An Giang Kin Giang Cn Th Sc Trng Bc Liu C MauT 10 n di 50 t ngT 50 n di 200 t ngT 200 n di 500 t ngT 500 t ng tr ln Doanh nghip Phn theo quy m vn ng bng sng Hng ng Bc B Ty Bc B Bc Trung B Duyn hi Nam Trung B Ty Nguyn ng Nam B ng bng sng Cu Long  Khng xc nh C NC in Bin k Nng Hu GiangUS doanh nghip ti thi im 31/12/2006 phn theo quy m vn v phn theo a phngZ\ r " SI + { XSD_ccb Q\+7DDK dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} `} } } } } } } } } } Q J J !@  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ U  !F " $G$$$$$$$ #   B C D E Q<A@@L@ Q@c@w@@@@ H<@@@@@@X@0s@g@ <:@X@6@@@0@@ h@a@ < @Z@_@P}@``@]@C@2@@ < @W@@e@(@@i@`@F@$@@ < @@\@ h@@@h@ j@A@@@ < @Pt@p@@h@ f@E@&@@ < $@r@ @@r@~@d@D@3@ <H@R@@P@Pv@]@a@F@ @@ 6@^@@g@py@d@@^@6@@  0@D@_@u@P@G@,@~ @ <`@q@g@@ a@b@<@*@? <@`h@`d@u@U@U@*@@@ I<׾@l@Џ@@@@@@i@A@=@ 6n@<@2@V@H@G@,@? 0pw@@@@@h@K@H@@ 6t@\@I@^@3@5@@? 0w@K@O@g@B@>@@ <8@O@@T@v@M@P@&@?@ 0~@[@U@`i@A@G@*@ <@@c@[@ |@@V@T@9@@@ 6@g@C@n@E@E@"@? <,@\@n@(@]@@e@L@6@0@ 0`@{@`@@v@@S@@S@3@~ ? <@@p@c@@`@`a@D@@@ J<@j@k@x@d@e@<@@ D l $>~NNNNNNNNNRZNNNRPRPNPNRNZN @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ 0 pr@4@>@@d@B@D@@ !R0!@i@:@@@X@;@1@? ! "6"w@<@F@@d@K@Q@$@@" #6#`@a@@[@ m@G@G@&@?# $K<$@T@ܜ@Ԯ@(@ȁ@b@<@,@ %<%@r@@Џ@@h@c@E@@@ &<&@ i@}@`@c@`e@E@@@ ' 6'@s@g@`|@P@J@.@?' (!<(ܐ@0p@`h@|@T@M@3@@@ )"6)@P@Y@`x@K@H@"@@) *#<*4@e@v@H@O@@T@4@ @@ +L<+@"@@@@@k@K@0@ ,$<,@(@}@Е@@c@@g@@T@4@@ -%<-@@`j@@c@ u@@V@@S@7@"@@ .&0.`@e@ c@@~@V@@P@@.~ . @ /'6/@e@w@`@``@e@G@ @/ 0(60@ g@ e@i@H@H@&@@0 1)<1@@~@0}@@]@`a@J@(@@ 2M<2@}@@@w@px@X@2@.@ 3*<3w@E@M@e@D@D@&@?? 4+<48@R@R@0}@W@V@6@"@@ 5,<5,@[@`o@@``@_@B@@@ 6S06s@D@S@a@6@<@@6~ 6 ? 7-<7@ j@Pr@@T@[@7@@@ 8N<8@w@ƶ@@D@@@p|@t@ 9.69y@@P@R@`g@E@@@@@9 :/<:H@f@ h@`u@P@@Y@3@@? ;0<;@P@p@k@<@E@&@?@ <1<<4@@`@k@Py@]@_@A@@@ =2<=@o@p~@@(@@s@T@=@ >3<>@t@s@ě@Ps@z@ o@U@L@ ?4<?@`@c@(@f@a@O@?@4@ Dx lPPRRNNNRNRNNNNZRRNNNNNZNNRNNNNN@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @ @5<@@@@@\@@@o@i@ AO<A@@@c@@@l@@S@7@ B6<BH@f@p~@@@Y@@]@D@*@@ C7<C@y@h@H@U@R@9@@? D8<D؏@|@`b@t@C@<@$@@? E96E@`g@]@`i@F@B@ @@E F:6F@d@u@Pq@O@@S@.@@F G;<Gh@`@s@y@R@H@@ @@ H<<H@Y@x@(@R@]@3@@@ I=<I֠@m@0@@S@G@.@@@ J><J@Pv@~@؆@@`@@^@I@3@@ KT6K`z@`@Y@b@5@7@@@K L?<L0@P@q@u@D@A@ @@@ M@6M@@Y@s@j@@0@ @?M NA<N`@d@~@P|@@S@?@1@@? OPOd@?O*O?@;@R@@@8@ P &p@NNNNNRRNNNNRNRN\>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@[pz@ɀ[՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"#$%'()*+,-/012345Root Entry FpŋWorkbookKSummaryInformation(&DocumentSummaryInformation8.