ࡱ> ON \pREDSEA Ba==Z 8X@"1_UVnTime1_UVnTime1_UVnTime1_UVnTime1_Arial1_Arial1_Arial1_Arial1_Arial1_UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  (8 +8 (8 +8 8 *8 8 +8 *8  8 #8 )8  8 #8  ( 8@ 8 "8@ *8@ `<Sheet1TeO)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thngSn xut xe c ng c, r-moc2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng thDt Sn xut kim loi Bu chnh v vin thng Cc hot ng kinh doanh khc Hot ng dch v khc Cng nghip ch bin Sn xut cc SP t kim loi Xy dng Vn ti hng khng Sn xut thc phm v ungTng sPhn theo quy m lao ng Di 5 ngi 5-9 ngi 10-49 ngi1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc 50-199 ngi 200-299 ngi 300-499 ngi 500-999 ngi1000-4999 ngi5000 ngi tr ln Doanh nghip Nng nghip v lm nghip Khai thc qung kim loi"Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Thu sn TNG SCng nghip khai thc m 1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhn]S doanh nghip ti thi im 31/12/2006 phn theo quy m lao ng v phn theo ngnh kinh tR <\Xxr  Vvcc I22RTrrz dMbP?_*+%M\\tttl-ntnhuong\HP LaserJet 23C߁ odXXLetter DINU"4$IUPHd [none] [none]4Pd?NTHHAI  "dXX??U} /} @} `} } @} } } @} `} } @} } } @} `} } @} } !I!!J!, !!@!!!!! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! NF !! !!  !6~ )P@)))))))))% ~ )T@ )))))))))%~ )X@))))))))) '& *'******** '& *'******** '& *'******** ( $( $) $* $0 $1 $2 $3 $4 $5 ( $( $) $* $0 $1 $2 $3 $4 $5 ( $( $) $* $0 $1 $2 $3 $4 $5  ABf@@@@@(@@@̒@@L@ B `@@@@Z@h@L@@@Q@BAp@O@8@@@؍@ @@O@ 7B@N@^@u@r@K@K@G@C@@ B @R@d@v@q@I@F@G@C@@B@@R@p@u@m@F@G@F@A@@ "+B@I@Y@j@@g@E@J@F@B@@ B @N@_@k@g@G@F@C@C@@B@J@i@`h@@c@B@G@C@A@@ ",< r@"@5@@a@Y@(@@@@ 6 s@&@B@b@W@@? @ * pt@4@L@ c@T@@ ~ @ @* (@X@`s@@Y@@ ~ @ 6 8@@T@t@@X@@@@ 6 l@@R@`p@؊@Z@@@? BB @H@@a@p@@q@B@@@&@9@@ B @M@f@@q@>@8@.@4@@B d@U@@p@@q@@@8@&@6@"@ "-B M@@@,@ @@?@1@@ ~ R@ 6 @7@*@@?@0@@~ @R@ ,@2@(@@ @.@ @ ".~ @ ~ @ ~ ? ?? ~ @ ~ @ ~ ? ?? "@@? ~ @ ~ ? ?? "8<@U@@@B@?@@@@@ < U@@ @=@A@@@?@0X@@*@@@B@@@~ @ "/<P@E@_@@@m@>@:@@@ < `@J@ e@@ m@8@2@&@?<@T@m@h@`m@8@2@@@ !B @h@@m@ί@@8@@~@>@ B @t@@Բ@)@ڱ@@p@@@C@B;@@ @l@t@@@X@؁@G@ "%<@@H@0@h@@]@_@_@S@ B Գ@p@p@@@]@@`@``@S@?B=@Ps@@ @`@``@a@@_@S@@ "~ 9@0@@@@?@@  9@? *@@@?@@~ 8@ *@@@@@@ "BX@=@Y@t@k@C@M@@@C@@ B X@L@a@w@q@H@P@B@C@@B@@@n@z@t@P@@P@J@C@@ "B|@R@@_@P{@ x@Z@`c@e@\@@ B D@]@h@@w@Z@b@e@\@@B@K@@y@P@y@]@ b@f@a@@ "B@0@=@[@@Y@A@F@K@W@5@ B @=@G@a@@Z@G@I@I@@W@7@B@@U@]@\@D@A@I@@V@<@ "<@W@q@`@t@E@E@7@*@ < @``@v@@ v@I@B@1@,@<@Y@h@P@w@L@?@2@$@ "B@:@U@@z@k@8@9@$@@? B Ȏ@B@\@(@@o@?@7@ @@?<0@B@i@`@q@B@7@$@@ "<Đ@]@x@y@@`@3@*@@? < <@ c@}@@~@@a@4@2@@@<0@W@@@ b@5@4@@? "L$1@?@@@ * .@@?@@?*?@@"@*@@? ~ ? "<(@L@f@ x@`e@A@@@?@@ < @@T@l@p|@ i@C@B@:@$@<T@E@t@P@l@A@B@@@&@ "<0@D@@f@Ѐ@q@F@B@;@*@ < Ė@R@o@@ t@L@C@>@$@<@E@y@x@v@N@5@E@.@ "<@G@d@@P|@X@X@Q@;@ < @M@e@X@0~@@Z@@X@R@7@<t@D@ p@@x@X@W@R@=@ "B@t@@>@g@R@*@"@@@? B y@ @B@m@X@*@&@@@?B}@ @F@p@Z@3@,@@@? ""<@Y@@~@8@t@D@<@;@&@ < `@f@@@`w@I@>@=@*@<@Q@ܐ@̔@{@@P@=@?@1@ "C<@>@@S@@r@``@7@1@3@@ < @C@ a@@t@`@4@4@(@@<@>@i@s@a@7@1@*@"@ D4lX\B !!!"!#!$!%!&!'!(!)!*!+!,!-!.!/!0!1!2!3!4!5!@6!7!8!9!:!;!<!=!>!?! "$ :@@@"@@ ?@ * :@@@"@@? ?@ B >@@"@@@?@?@? !" B!0w@,@I@`d@V@6@ @&@(@? B! Pz@4@@T@d@V@3@0@0@&@@B!|@*@X@@f@[@*@3@$@0@@ "" <"h@@A@P@G@$@3@ @@ " <" j@0@@@R@F@,@&@&@@"<"@l@ @D@Q@M@,@&@,@$@" #"D<#S@?&@A@0@@?@@ # <# W@@3@C@4@@?@@#<#^@@D@E@2@@@@@# $" <$ps@$@G@b@J@6@2@,@@ $ <$ w@5@@Q@e@N@,@4@1@@$<$p@@G@@W@L@2@7@,@"@$ %"9<%}@0@G@ h@\@>@@@;@0@ % <% P@0@O@l@`a@=@C@6@2@%B%H@9@Q@l@b@=@D@6@1@? &" B&@@@R@`k@(@0s@Q@R@N@D@? B& @X@r@@w@R@T@@S@I@@B&@M@y@Ѕ@0x@X@[@@X@O@? '":$'B@@@3@ @' *' B@@@8@ @?'$'Q@@&@C@,@' ( B(@p@@w@D@0@,@@@? B( ΢@|@@@E@.@0@@@?B(@b@@@J@,@3@@@? )"$)l@k@@u@ @))@?) ~ ) ?*) b@y@ @@"@?)~ )?)~ )?6)`@T@T@@2@???)~ ) ? *"<* d@H@8@5@@@0@(@@@ * <* f@H@A@=@A@,@0@@@*<*@i@@Q@:@A@A@*@2@@@* +#B+ @@@{@B@@r@r@@m@@^@@ B+ @@@@r@s@q@ h@a@@B+]@P@S@?@\@`t@o@h@ `@@ ,EB,@@@@@@@`@]@Q@;@? B, @@@@@_@[@O@=@?B, @"@@@@|@@b@Y@N@?@? -"B-8@j@@@ c@@,@@@? B- @@"@@d@(@*@@@?<-@Ъ@@@f@(@$@@@- ."F<.(@@@@Ћ@W@U@K@7@ . <. 4@S@@@`@@W@@S@I@7@.B.@@Y@:@8@[@S@G@9@? /"</@=@2@@i@<@.@"@@ / </ @@@&@@k@6@5@@@/</@ݴ@m@@`k@:@,@&@@/ 0;<0@X@@\@r@;@>@$@@ 0 <0 z@@؛@,@0u@6@>@1@@0<0@@@@@u@;@=@1@@0 1B1@@@@@V@P@G@@@@ B1 b@(@,@@@V@@T@H@?@@B1@@@@@U@S@H@?@ @ 2"B2@@f@P@ @v@I@=@0@ @@ B2 @p@@@x@F@@@2@"@@B26@ b@ؘ@@{@G@<@6@@@ 3"<<3@<@@[@w@@]@@.@$@"@ 3 <3 @B@@d@x@@]@&@1@$@@3B3@7@d@Py@\@(@2@@@? 4"$~ 4@ 44??44@?4 ~ 4 ?~ 4 @4 ~ 4?4~ 4?44@@4~ 4?~ 4"@4~ 4@4~ 4?44@@4~ 4 ? 5"<5@ z@؃@0@e@?@5@1@(@ 5 <5 x@X@ȋ@p@@f@@@:@1@(@5<5D@r@d@x@g@=@8@.@*@5 6"*6e@H@@R@A@ @@66@@@ B6 Pv@e@W@@Q@"@?@@@@$6}@m@`c@L@$@66@@@@ 7GB7@>@@pr@R@$@(@@@@ B7 ̑@;@@ t@@S@ @*@@"@@B74@|@0@py@V@"@@&@"@@ 8"B8X@3@@Pp@@P@ @"@@@@ B8 @,@P@r@P@@"@@@@B8Ę@P{@@0w@R@@@$@@@ 9"B9D@@ @0@@@@?@? B9 @@?"@@@@@?@?B9N@@7@2@@@@?@? :"$:E@ @&@2@@: $: H@(@(@1@@:$:W@3@G@2@&@: ;H;0@@@@ ;~ ;? ; $; 8@@&@@@;~ ;? ;$;@@@5@ @?;~ ;? ; <<<@@@P@y@J@@@5@"@ < << @^@Ĩ@@@Q@C@6@,@<<<@l@v@@@R@G@?@,@< ="I6=H@Ps@@o@j@S@&@@@ = <= <@p@Pv@o@@U@.@@ @@=<=Ԛ@@{@r@X@"@@@@= >"J$>i@P@P@Q@@> *> o@S@V@S@@?>*>px@D@m@Y@(@?> ?"K6?@@a@`o@@k@;@@?? ? 6? @ o@v@@s@F@@@? ?6?@]@X@`r@L@@@@ ? Dld@!A!B!C!D!E!F!G!,&H!i@ @"<@h@x@T@|@r@B@;@,@"@ @ <@ Y@̕@@ @`w@J@?@*@&@@<@'@Ȃ@@T@x@M@D@7@(@@ A=0Ar@@Q@Z@@Y@1@?? A 0A x@@V@`@a@=@@@ A6A@@k@w@ d@;@@@? A B>6B a@1@?@N@8@?@? B 6B i@@@I@@V@;@@@? B6Bp@@[@X@@@@@@ B C?<Cp@J@R@V@A@@@@@ C <C x@Z@\@@^@C@@@@@C<C~@S@`l@_@C@@ @@@C D<D|@Q@@^@e@J@2@4@"@@ D <D @U@h@h@L@2@<@$@@D<D@Q@`s@g@J@1@5@$@@D E"<E@l@1@I@@P@F@0@2@"@@ E <E o@0@P@Q@H@,@9@$@@E<Eg@&@K@E@A@.@1@"@@E F" 0Fm@J@Q@Y@@@@ F 0F Pu@Q@_@`@"@@@ F<F~@L@p@a@2@@@??F GMG G G @?@?G HH##################### >@J    7 Oh+'0HPdt ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@H@WY@E#}՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=?@ABCDEGHIJKLMRoot Entry FpIBdWorkbook{SummaryInformation(>DocumentSummaryInformation8F