ࡱ> ;: \pREDSEA Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)0.0        + ) , *  8 (8@ (8 +8 (8 +8 8 8 *8@ )8 *8  ( +< (< +< (< < < ( #8 `Sheet1TJDD8Doanh thu thun ca doanh nghip phn theo ngnh kinh t1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cngT ng Thu sn Cng nghip khai thc m Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi "Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Cc hot ng kinh doanh khc Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao TNG S Nng nghip v lm nghip Khai thc qung kim loiCng nghip ch bin Sn xut thc phm v ungDt 1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng hSn xut xe c ng c, r-moc Xy dng 'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Khch sn v nh hng Ti chnh, tn dng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh Hot ng dch v khc KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhnJ xz DX cc N6cBWOR dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} @2} NJJ, @@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ *"*******0@@D@H@L@P@T@X@ " 0*t(Af+AZHާW#Ni#f# pzDA 10ؿ@m@@@#@# @#q3AA *@@c@@$@$e@$B`a@ *x@@ؑ@@$T@$@$NbX9'@ #$ z@@T@0@#@ #~j<Χ@~ #$@ $* @[@@B@#@#@@ #CpA * ۰@@@a@$@$@:@ $Z@ 0 @2@@m@$ K@$b@$@@ 20 y@v@0@@%@%Ж@%@ 0@x@@@$D@$@$@ 3$AAAzABA#S"A#MbЉ#&A~ #0;+A 4$$@@@@0f@%XGA%CA~ %A $@@@(@$@$E@~ $Y@ 5$@@@8@@%@%Su@~ %`@ $@@@@@$@$t@~ $@ 0@b@@e@@$@$@$@@ $A@@H@@$m@$zw @~ $@ $]@ٻ@5@@$@$Z|x@~ $@}@ $@2@@,@$@$"o@~ $@ B0X@@L@p@$@$UB A$4@ $@@@@t@$@u@$FA@~ $_@ $>@j@@@$@@$ @~ $@ $@I@T@@@@$@$ʡ@~ $@ %$@O@;@@%@%z@~ %@ &$@m@o@@%$@%v @~ %@ 6$@{@@r@$p@$T㥛D@~ $8@ $@@P@5@$@$- @~ $@D l &>NBNNVNNBBBVVVVVBVVVBVVVVVV @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ 0 @@@@$@$$ @ !$!V@@@_@$@!$K7a@~ !$@ "70"x@\@$@@$6@$o A$@ #8$#7@@@V@%>@#%NbXA@~ #%@.@ $'$$@@@@@% *@$%bX94A@~ $%@a@ %0%@@@_@$@$k$@ &($&9@>@B@Q@%g@&%"g@~ &%u@ '$'@*@/@ @&@'&ʡEV@'&V@ (*(@u@,@@$\@$`@($V@ )$)@\@@J@$*@)$Zd@~ )$@ *9$*`@/@@4@#00@*#t<@~ *#A +$+A:Al5A!A&؂#A+&hB(A~ +&> ,$,g@ @ @o@$K@,$CR@~ ,$]@ -:0-p- AAATQA$}A$/$1 .$.@ @U@`4@@@$@.$GP@~ .$@@ /;0/9@@F@,@'@'f'r@ 0$0T@`@ @@&0@0&(1b@~ 0&xA 1$1 @@@@$k@1$"9@~ 1$@ 2)$2Z@0@ܾ@@(@2(ON@~ 2(@ 3*$3l@@@@(G@3(S㥛2@~ 3(@ 4$4@)@@@@$@@4$|?5f@~ 4$c@ 5+$5@@@@@( @5(oS@~ 5(@ 6<$6@@@@ @'/@6'~jIJ@6'"rA 7*7]@@@@$@$ss7$"A 8$8*@+@@@$=@8$?5^)E@~ 8$e@ 909"@B@I@i@$@$6@$H@ :=$:$@&@A@E@'Pu@:'CV{@~ :'pv@ ;$;@@@j@&9@;&{@~ ;&@ <>$<x@?@@@$@<$X9@~ <$X@ =?0=_@@`@ j@n@$t@$A@$@ >@$>l@`{@@ȏ@(ܙ@>(xܞ@~ >(L@ ?,$?@N@@@(@?(C@~ ?(@@D lBVBVVBVZNVVVVBVBVVVVVVZNVBVVVBV@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@ @-$@p@j@o@0u@'z@@'L7A`@~ @'@ A.$A|@X@v@|@'@A'jt0@~ A'd@ B/$B@8@@@'t@B'`"[@~ B'f@ C 0C@@@(@&@&ĥ@&&@ D!0Dx@x@l@@$X@$@$@ EA0E@d@@R@Z@d@( e@(pp@(p@ FCF((F'DlI2@G!!!!!!!) 0VVVBBB6>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@6@t1՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"#$%&'()+,-./013456789Root Entry F֦@Workbook8SSummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82