ࡱ> 54 \pREDSEA Ba==K[,8X@"1.Arial1.Arial1.Arial1.Arial1.Arial1.Arial1.Arial1.Arial1.Arial1.Arial1.Arial1.Arial1.Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 #8 8  8 8 "8@ #8 (8 (8  8 +X +\ +X +\ L X +x +|  L `Sheet1ESheet2FSheet3TZR 3 A@@ MMzGi tr ti sn c nh v u t ti chnh di hn ca cc doanh nghip ti thi im 31/12 hng nm phn theo a phng H Ni V)nh Phc Bc Ninh H Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi Bnh H Nam Nam nh Ninh Bnh H Giang Cao Bng Bc Kn Tuyn Quang Lo Cai Yn Bi Thi Nguyn Lng Sn Qung Ninh Bc Giang Ph Th Lai Chu Sn La Ha Bnh Thanh Ha Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - Hu  Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ha Kon Tum Gia Lai k Lk Lm ng Ninh Thun Bnh Thun Bnh Phc Ty Ninh Bnh Dng ng Nai B Ra - Ving Tu TP. H Ch Minh Long An Tin Giang Bn Tre Tr Vinh V)nh Long ng Thp An Giang Kin Giang Cn Th Sc Trng Bc Liu C MauT ngC nc ng bng sng Hng ng Bc B Ty Bc B Bc Trung B Khng xc nh  in Bin Duyn hi Nam Trung B Ty Nguyn k Nng ng Nam B ng bng sng Cu Long  Hu Giang Rp 9>  ;jAv{cc PX%0=BC dMbP?_*+%,M\\TTTL-ntnhuong\tttl printerC odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none]]none]]ialPd?SYNXMAIutomatic>0  k k m m "dXX??U} } I } $ Ph@h@,@,@,@,@,@,@,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@ L >0@@D@H@L@P@T@X@ ?*!AA Af'q-!: h<5A @*0@@.@y@`@AXuA w;A *!@@!p@!@!P|@! z@"0@#T㥛A *!4@!@!@!©@!h@"G@#= ף@ * !(@!@!@!@!@"@ #~j@ * !h@!@!n@!Z@!@"@ #㥛@ * !@!>@!@!`@!@"f@ #t@ * !E@!~@!O@! @!7@"@@ #Zd<@ * !@!@!Н@!,@!~@"@ #(@ *!@@!@@!@!@!:@"@#vN@ *!@!0@!@!@!Ȧ@"^@#my@ *!@!@!@!L@!3@"m@#`"@ *!@!@!P@!̚@!@"a@#|?5U@ A*@;@@@@2@!@@ B@ *!i@! t@!}@!@!ȁ@"@#NbX9@ *! p@!Ȏ@!0@!@!p@"(@#d;O@ *!I@!Q@!^@! g@!Ps@"t@#&1Y@ *!pp@!s@!z@!}@!@"X@# ru@ *!؂@!@!@!Б@!@"|@#wd@ *!@y@!@}@!8@!@@!@"@#~j<@ *!P@!@!ԧ@!@!@"ʱ@#|?5@ *!@!v@!@!H@!@"@#-'s@ *!|@!}@!@!9@!@"J@#bX9t@ *!p@!x@!@!\@!L@"@# @ *!@!@!@!ֲ@!j@"@#/$a@ B*@T@\@Ң@̨@@ &1@ *$@e@$ p@$y@!}@!@"p@#Zd|@DX l <4NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ,@!,@",@#,@$,@%,@&,@',@(,@),@*,@+,@,,@-,@.,@/,@0,@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9,@:,@;,@<,@=,@>,@?,@ E $$$ !@P@!j@"r@ #x&{@ !0!!@!(@!h@!ԑ@! @"@# NA "*"!y@!|@!@!؆@!h@"0@"#w/˛@ #C0#@@@@@W@j@ @@ $0$!=@!'@!{@!F@!j@"A@"@ %0%!j@!ɷ@!@!!@!»@"v@"@ &0&!@!Ў@!P@!h@! @" @"h@ '0'!x@!@!@!@!@" @"a@ (0(!H@!@!<@!@!\@"2@"j@ )0)!`@!@!@!@!,@"6@"@ *F**@@x@@@0@@* d;OQ@ + *+!@!@!ع@!@!>@" @+# rx@ ,!*,!@!@!@!Ơ@!Υ@">@,#B`ϱ@ -"*-!$@!@!@!@!@"@-#Clg֨@ .#*.!ȕ@!(@!@!@!@"j@.#bX9t@ /$*/!@!x@!<@!@!@"8@/#X9ȶG@ 0%*0!@!³@!1@!@!@"@0#?5^q@ 1G*1@Y@@@@@1 E5@ 2&*2!`@!@!@!@!8@"|@2#uA@ 3'*3!b@!\@!D@!@!̼@"ǻ@3#[@ 4(*4$N@$n@$@!^@!̬@"@4#S@ 5H 5$$$5!pq@!Pu@"x@5#-i@ 6)*6!ԡ@!ܢ@!@!@!X@"@6#xA@ 7I*7AAXA AAA7 rhVA 8**8!Px@!x@!@!(@!@"d@8#h|?%@ 9+*9!h@!@!<@!t@!@"@9#)@ :,*:!8@!`@!h@!@!@"@:#Mb@ ;-*;!"@!@!@!`@! @"Ƕ@;#FԹ@ <.*<!@!H@!@!@0@!@"@<#$)6@ =/*=!;@!@!@!`@!@"`@=#X9b @ >00>!@@!@!`q@!@!W@"P @#aA ?1*?!Т@! @!>@!@!OA"8-A?#B`AD lLBNBBBBBBBNNNNNNNNNNNLNNNNNNNNB@,@A,@B,@C,@D,@E,@F,@G,@H,@I,@J,@K,@L,@M,@N,@O@ @J*@@ @@c@e@W@@ #~@ A2*A!X@!@!@! @!@"@A#9vT@ B3*B!@!`@!@!h@!@"@B# @ C4*C!@!@!@!ܔ@!4@"@C#|?5ך@ D5*D!0p@!{@!H@!@!H@"@D#B`"@ E6*E!@!H@!@!@!@"@E#~j@ F7*F!@!8@!@@!t@!@"0@F#Zd1@ G8*G!p@!@!@!@!@"@G#`"6@ H9*H!@@!<@!@!$@!V@" @H#`"@ I:*I$&@$@$@!@!@"[@I#S¸@ JK J$$$J!@}@!x@"@J#h|?@ K;*K!`@!@!@!@!h@"ȝ@K#V-2M@ L<*L!`@!@!@!0@!@"@L#v-@ M=*M!@!đ@!@!@!@"@M#x&@ ND*N%0@%pY@%A%(A%ZA&@% AN'L?}AO$,NNNNNNNNNNLNNNNV >( R C A@/I@J]`JZR C A@M ]`JZR C A@?4&5]`XK>@J IJIJIJ  4545457 kF dMbP?_*+%"DJ??U>@7 rG dMbP?_*+%"??U>@7 Oh+'0HPhx NGUYEN XUAN MAIREDSEAMicrosoft Excel@n@P9@hQ՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1Sheet2Sheet3 Worksheets !"#%&'()*+-./0123Root Entry FF,WorkbookGSummaryInformation($DocumentSummaryInformation8,