ࡱ> ;: \pREDSEA Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)0.0        + ) , *  8 (8 (8 +8 +8 (8@ *8@ )8 *8 ( ( +< (< +< (< #8 `Sheet1TDD}Gi tr ti sn c nh v u t ti chnh di hn ca cc doanh nghip ti thi im 31/12 hng nm phn theo ngnh kinh t1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cngT ng Nng nghip v lm nghip Thu sn Cng nghip khai thc m Dt Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi "Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Hot ng khoa hc v cng ngh Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Hot ng dch v khc TNG SKhai thc qung kim loiCng nghip ch bin Sn xut thc phm v ung1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng hSn xut xe c ng c, r-moc'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Ti chnh, tn dng) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh Cc hot ng kinh doanh khc KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhnJ t2  zDcc H6BUP=S dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} /} H@J, @@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %"%%%%%%%0@@D@H@L@P@T@X@ 5$!AA Af'!q-!n-A~ !ZDW #$@;@@@@!v@!O.@~ !U@ $@@@@"@@"~@~ "@ $@@ȕ@`@"@"" @~ "`@ $$ @@@Ԟ@!֣@ !5^I @ !;O@ %$ @T@@ @ K@!@ !x&1pI@~ !|@ $ `@ؙ@p@@"ϱ@ "`"{@~ "¾@ $ @Z@@@"@ "V-@~ ":@ 6$ @`@a@m@u@#z@ #V-5@~ #X@ 0@H@H@@"ʩ@"KA"@ 7$p@5AXA A!A!UA!KI$A 8$"@:@M@@#@#= ף| @~ #`@ $@x@@`@"4@"T㥛ԛ@~ "@ &$@3@@@#@#]@@~ #5@ $@w@w@@"@"Zĭ@~ "@ $P@@@@"n@"Q@~ "b@ $0@@t@@"j@""ۙz@~ "E@ $ȧ@|@@X@" @"ZdM@~ "@ $ @@D@*@"@";O7@~ ">@ B$y@|@@0~@"~@"rh|@~ "@ $@&@@ @"@@"S@~ "@ $@@@@"@""@~ "@@ 0@@@"@ @"^@"B"`J@ '$@@ʹ@@##@#Mb|@~ #9@ ($I@µ@@(@#[@#I K@~ #>@ 9$Z@@@=@"*@"`"[M@~ "t@ $@@@@"@"/ݤ@~ "i@D l &>VVVVZVVVVBZVVVVVVVVVVVBVVV @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ $ v@@8@@"@ "~j@~ "\@ !$!@@İ@@"m@!"|?5>@~ !"=@ ":$"@Ĕ@@@"L@""/$@~ ""@ #;0#P@[@@@#@#(A#P@ $)$$I@+@@@#@$# w@~ $#@ %$%@p@#@@"6@%"3333#@~ %"@ &*$&@"@,@G@#S@&#V-Y@~ &#`@ '$'@ O@@ @$@'$+^@'$ʡEP@ (*(@@@@@@"}@"Ph@("ʡEe@ )$)@@q@H@"@)"X9v@~ )"e@ *+$*@@C@@@ @!d@*!'1l@~ *!@ +$+H@`@@@$@+$㥛ԣ@+$~jX@ ,*,@@@D@"@"@,"n@ -<*-@@@@N@"1@"@-"Mb@ .$.R@@@8@ײ@"@."/$@~ ."1@ /,$/Z@@,@@!y@/!CGb@~ /!@ 0$0F@@@@@$p#@0$Hz7@0$V=@ 1$1˷@=@4@@"@1"㥛^@~ 1"@ 2-$2@L@@@#@2#n @~ 2#@@ 3.$38@l@@,@#/@3#J +r@~ 3#D@ 4$46@@!@@"@4"|?5@~ 4"@ 5/$5@@@@@#@5#"O@5#1Z @ 6=$6 @@@K@!@6!-?A~ 6!G 7$7 b@m@Г@0@" @7"V-@7"Zd;_?A 8$8@@@@"k@8"K79(@8"|?@ 9$9@d@d@x@"@9"Cl'͠@~ 9"ܟ@ :00:@"@*@@!D@!H@!H@ ;$;H@@@@@$@;$p= + @~ ;$@ <>$<@@@@@@"@<"S/@~ <"@ =?$=L@@P@V@b@"`t@="S㹡@~ ="|@ >@$>0@a@i@r@#px@>#OnF}@~ >#@ ?A$?@J@@ٷ@#@?#Q%0@~ ?#@D lVVVBVVVZNVVZNNVVZVVVVZVZZVBVVVV@@A@B@C@D@E@F@G@ @10@@d@X@\@@\@!f@!8@!P@ A2$As@u@@z@!X@A!&1Ȏ@~ A!ԕ@ B3$B@@@@!@B!C@~ B!@ C 0C@@@`@$@$ܩ@$@ D!0D@@Ȟ@8@"@"x@"@ E40EJ@R@V@q@#p@# s@#P@ FCF##~ F!@GBVVBBB2>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@I9@׹՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"#$%&'()+,-./013456789Root Entry F WorkbookSSummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82