ࡱ> 76 \pREDSEA Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 ( (8@ (8 (8 *8@ *8 ( ( , #8 +\ +X +X +\ L X +x +| L `vSheet1TZR3 A@@ LLUVn sn xut kinh doanh bnh qun hng nm ca cc doanh nghip phn theo a phng H Ni V)nh Phc Bc Ninh H Ty Hi Dng Hi Phng Hng Yn Thi Bnh H Nam Nam nh Ninh Bnh H Giang Cao Bng Bc Kn Tuyn Quang Lo Cai Yn Bi Thi Nguyn Lng Sn Qung Ninh Bc Giang Ph Th Lai Chu Sn La Ha Bnh Thanh Ha Ngh An H T)nh Qung Bnh Qung Tr Tha Thin - Hu  Nng Qung Nam Qung Ngi Bnh nh Ph Yn Khnh Ha Kon Tum Gia Lai k Lk Lm ng Ninh Thun Bnh Thun Bnh Phc Ty Ninh Bnh Dng ng Nai B Ra - Ving Tu TP. H Ch Minh Long An Tin Giang Bn Tre Tr Vinh V)nh Long ng Thp An Giang Kin Giang Cn Th Sc Trng Bc Liu C MauT ng ng bng sng Hng ng Bc B Ty Bc B Bc Trung B Duyn hi Nam Trung B ng Nam B Khng xc nh C NC in Bin Ty Nguyn k Nng ng bng sng Cu Long  Hu GiangRL ]/  Q1 LHcc& Rt*6BNI dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} } RJJ, @@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@  > 0@@D@H@L@P@T@X@ F$!^<!zcH!4A!._!>A!'1BA~ !^H ?*"A"&A"A"nA"`oA"A!#A 0#p A# A#A#/ A# [A$A%5# 0#@# @#^@#8@#@$@%Kt * #@#F@#@#Q@#@$@ %Zd;@ * #@#U@#@#@#@$@ %V-bJ@ * #@@#(@#@#t@#i@$@ %F<@ * #@#@# @#`@#@$@ %ҵ@ * #@#@#@#@#׽@$@ %;O(@ *#x@#L@#B@#,@#@$I@%V;@ *#F@#@#@#Ƭ@#@$@%~jn@ *#^@#@#p@#"@#C@$(@%}?5^Z'@ *#l@#b@#@#@#C@$f@%K7{@ @$!@!@!@!`@!`@! ףpc@!@ $#ȉ@#@#\@#@#@$y&1L@%jtl@ $#@#l@#@#@#H@$T@%V-r@ *#Y@#`d@#r@#`y@#0@$Ј@%sh|@ *#Ђ@#X@#(@#@#@@$@%#~ꭚ@ *#$@#D@#@#@#@$@%?5^)@ *#H@#x@#8@#L@#4@$@%y&1֣@ *#@#@#@#@#$@$@%v@ *#`@#@#@#@#`@$@%ClƤ@ *#v@#\@#@#l@#@$@%1R@ *#@# @#@#@#p@$@%\Hw@ *#@#k@#˿@#@#@$|@%sh.@ A*"@"@"t@"@"͹@"@!ƛZ@ *&Px@&~@& @#t@#@$D@%v@Dd l &>VNBBNNNNNNNNNZZZNNNNNNNNNN @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ G &&& #b@#r@$X@%9@ !*!#h@#@#̙@#@#£@$@!%V-D@ "*"#H@#@#@#@#@@$x@"%vZ)@ #B$#!/@!@!\@!@@! @#! Hw@#!E P@ $$$#g@#@#%@#@#@$$Mb @$%HzFa@ %$%#I@#@# @#@#@%$~j@%%5^IV@ &$&#@#@#@#@#@&$"۹@&%7A`n@ '$'#@#@#@#@#~@'$udz@'%p= w@ ($(#|@#p@#@#`@#@($Cl献@(%L7A@ )$)#V@#@#8@#@#F@)$SE=@)%SE@ *C**"@"@" V@"@" @"P@*!p= @ + *+#@#@@#@#@#@;@$@+%#~@ ,!*,#|@#@#̬@#@#D@$@,%?5^y@ -"*-#D@#F@#@#@#@$@-%+N@ .#*.#J@#į@#|@#&@#@$@.%x@ /$*/#@#6@#ʥ@#<@#̩@$@/%NbX@ 0%*0#T@#]@#@#@#@$t@0%K7)@ 1H*1"@"@"@"@s@"@Y@" 9@1!jtKL@ 2&*2#؎@#P@#@#@# @$ @2%@ 3'*3#@#@#c@#L@#A@$@3%jt@ 4(*4&@&l@&@#@#{@$F@4%!rh(@ 5I 5&&&5#@#@$@5%sh,@ 6)06#b@#X@#)@#7@#@$@%wq2 7D*7"A"LA"xA"/A"$A")A7!0*>#@#`@#`@#@#R@$P|@>%/D@A ?1*?#^A#w A#LA#$9A#<A$ ?%T\%ADx l@NNZZZZZZZNNNNNNNNNNNLBNNNNNNNN@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@J@K@L@M@N@O@PQ @J*@"@"@b@" @" @"@"`y@@!C@ A20A#@#@#|@#@#@$@%e B3*B#@#l@#Z@#@#R@$@B%x@ C4*C#@# @#\@#Z@#@$@C%T㥛ʮ@ D5*D#0@#@#,@#D@#@$@D%K7A@ E6*E#@#Ě@#@#@#4@$.@E%y&1@ F7*F#@#v@#@#D@#@$ж@F%E󝦺@ G8*G#@#@#Z@#@#@$@G%q= @ H9*H#@#Z@#Ӱ@#@#@$(@H%Pn@ I:*I&@&'@&@#x@#F@$@I%Zd;@ JK J&&&J#@#@$L@J%+@ K;*K#@# @#0@#4@##@$*@K%Dl[ױ@ L<*L#@#@#h@#Ě@#@$̝@L%y&1@ M=*M#@#n@#T@#@#ٳ@$@M%SE@ NE*N'0qA'A'pA'D!'8l#A(xA'AN)p=+AOPQ(6TNBNNNNNNNNLNNNNV>( R C A@XIaJ]`JZR C A@;S ]`JZR C A@4E5]`XK>@R 454545IJIJIJ  7 Oh+'0@H\l ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@@p՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"#$%'()*+,-/012345Root Entry FPWorkbookKSummaryInformation(&DocumentSummaryInformation8.