ࡱ> ;: \pREDSEA Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8 ( (8 +8 (8 +8 (8@ *8@ ( *8 )8 ( +< +< (< (< #8 `uSheet1TDDWVn sn xut kinh doanh bnh qun hng nm ca cc doanh nghip phn theo ngnh kinh t1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khc)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t,Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng Thu sn Cng nghip khai thc m Cng nghip ch bin Sn xut thc phm v ungDt Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi "Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Hot ng khoa hc v cng ngh Cc hot ng kinh doanh khc Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Hot ng dch v khc T ngTNG S Nng nghip v lm nghip Khai thc qung kim loi2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo uFSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng hSn xut xe c ng c, r-moc'Bun bun v i l (Tr xe c ng c)Ti chnh, tn dng) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh%Cc hot ng lin quan n my tnh KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhnJ 2D>4 J 6 Dcc Hs6BcOIR dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} .} HJ, @@@@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@ @@@@@@@@@ &5&&&&&&&0@@D@H@L@P@T@X@! 60^<zcH4A._">A"\"]GA 7$@@%@w@`@" #@" ~@~ "@@ $@@:@@$@$ @~ #@ 0@@@@$@$@$R@ !$Р@`@d@@"@"t@~ %P@ "0 `l@@@`@@}@"@@"ۤ"D@ 0 Z@p@@o@$@$@#C@ $ `@@[@F@$@ $on@~ $@ 8$ q@p@Py@@#@ #V@~ $@ $ @@@ @$@ $/@~ #@ #$ AdA@AA"A"sh1("A%x)%A $$@v@}@@S@#@#V-V@~ #PZ@ $@\@«@w@$@$/$&@~ #A@ %$@L@@@s@#@R@#z@~ $@ 9$@2@@@$@$@~ #@@ $p@@@I@$@$ K@~ $@ 0@(@@j@$@$ B0A$s@ $ݶ@=@@@$@$(Ԕ@~ $@ $8@@@Q@$+@$~j|3@~ $~@ B$@@@@@$@$ʡE6!@~ $ؚ@ $@@@r@*@$@$ rBVVBVBBVVVZVVVVVBVVVVVVVVVV @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ $ I@@@@$@ $?5^ @~ $@ ! ;$!L@@@@t@$Ħ@!$S&@~ !$~@ " <$"@p@'@@#@"#-u@~ "$2@ # ($#Z@@@@#7@##L7A@~ ##@ $ $$@z@@@@$@$$ $@~ $#@ % )$%@$@3@O@#Z@%#X9vb@~ %$k@ &*&@b@y@P@%"@%P@&"T㥛rA ' *'?@ @@h@$P4@$@'$T㥛A ( 0('@@A@@$s@$@$D@ )*$)@P+@0@@"BA)"QA~ )%`NA ***W Ah A A A%2A%0A*"Ġ|A + 0+)@@@)@$@$@@$@@ , =*,@i@@PR@$A$peA,$Ġ A - 0-8AP@@@$@$@$`@ .+$.@s@@7@@@"`m@."|c@~ .%@ /0/@@@=@@%0@%UA"p8A 0 00@s@@@$b@$@$x@ 1 ,01@1@K@@#@#@$@_@ 2 -02@@@@# @#@#@ 3 03P@@H@@$@$@#J@ 4 .04'@@@=@#T@#@$@ 5>*5\ A A\AA"y("{B|5"Ks 0A 6 *6` AArAA$,#A$&/6#P..A 7 $7D@@@@$@q@7$Q@~ 7$ @ 8 $8\@py@@^@$(@8$l@~ 8$@ 9/$9@4@C@1@"Pv@9"nP~@~ 9%`x@ :$:@ @ @ @%`@:%/?@~ :"P|@ ; ?$;1@@@@]@$@;$NbX9@~ ;$0(@ < @$<``@a@ f@0p@$|@<$T㥛ɥ@~ <$`@ = A$=d@`@@@#,@=#oJm@~ =$@ > 0$>@@@@`@#@>#1"@~ >#@ ?1$?g@h@q@s@"@~@?"MbXĎ@~ ?"|@D\ lVVVVVVNNBVNBNBVBBBBBBNNVVVVVVVV@@A@B@C@D@E@F@G @2$@}@@@@"@@"l@~ @"$@ A30A@@Ҩ@`@"]@"#":@ B$B̒@@@Ԙ@%@B%ʡ%@~ B"[@ C $C@L@@ @$ҭ@C$3333B@~ C$t@ D 4$Da@Z@b@ s@#z@D#jt@~ D$@ ECE##~ E%(@FGVBVVV2>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@W 4@՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"#$%&'()+,-./013456789Root Entry FWorkbookRSummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82