ࡱ> 76 \pREDSEA Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8  ( (8 (8 +8 +8 (8@ *8@ *8 )8 ( #8 8 #8 ( `QSheet1TEE\Tng s lao ng trong cc doanh nghip ti thi im 31/12 hng nm phn theo ngnh kinh t1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin%Khai thc v khai thc cc m khcSn xut thc phm v ung)Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghi*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thngSn xut xe c ng c, r-moc2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t'Bun bun v i l (Tr xe c ng c),Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lcVn ti ng b v ng ng>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn7Cho thu my mc, thit b, dng c nhn v gia nh&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng Thu sn Cng nghip khai thc m Khai thc qung kim loiCng nghip ch bin Dt Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi "Sn xut phng tin vn ti khc Ti ch Xy dng Khch sn v nh hng Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Ti chnh, tn dng%Cc hot ng lin quan n my tnh Cc hot ng kinh doanh khc Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Hot ng dch v khc Nng nghip v lm nghip Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (Ngi FSn xut dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng hTNG S KSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhnJ\ X ,n T~.:cc V0;!F-K dMbP?_*+%Mtttl printerC odXXLetter DINU"4$IUPHdLetter [none]]none]]ialPd?SYNTNHUONGutomatic>0  k k m m "dXX??U} `2} VJJ, @@@ @ @ @ @ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ #B$$$$ !?0@@D@H@L@P@T@X@ A0.J;6`R|zܙ <0 A: A@y A AG A A( A 0AA A`AȖAP@ AV A 0@u@@P@v@@@@@;@@@ '0 0@@@@)@@@@@@@ (0 pA{@pAA;AcAA 0 0@]@@Y@w@P@p&@ 0 @@~@@@@@ )0 @w@N@@@X@@ 0`@{@ @b@01@ @@ *0a*mtrFA+n 0PZAAAAAAA 0@_@E@@h@@@ +0p@@A(A1A AhAA 0`P AhAAءAhA4A!A 0A GAP>AAA!# 0`@$@p3@@@@s@ 0 @H@L@@@@!@ 0M@~@@V@@@`@ @ C0(@`@@@@@@@*@ 0@@x@@^@`@\@@p@ 0@ @@@K@@@@ 01@A07A!Ax A A A ,0@k@:@,@ d@@2@ -0 @`@P+@@@@HA 0]@ @@@`+@@`@@ 0@@$@ű@@@@D l 0>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ 0 .@ P@``@@5@@p@ !0!E@@n@@D@e@;@@ "@0"@P@@@c@@@ #0#x@@@u@ @ @ @ $.0$@@p@&@@@C@ %0%p@@ Y@`UA AXALA &/0&r@w@`x@p@@@@@@ '0'@@@@p3@ #@p@@ (0(@@@k@0z@ @Y@@ )0)S@@~@@@@@ *00*O N&f0~4d,Avf=j.A +0+AACAA>!#$A., ,0,j@@`V@\@p,@ @@ -0-87 APA,AA0nAP]A(A .0.P@@@@@@@f@A /10/@0t@`@0E@@@0@ 000AA]AA ATOAA 101`@AAA0AAA 22026@@ @@@N@ @d@ 3303@@@K@@3@A@ 404@@7@@@@.@@ 54050K@@Є@@`?@@@@ 6506 K@7@@`@O@@p@ 7 07@@@R@|@@ @ 8!08@o@@4@@'@@ 9"09V@`j@pu@@P@@@ :=0:`@_@r@r@Ё@Ȋ@x@ ;#0;@@@@`%AA8 A <>0<@n@@@@+@@ =$0=P@H@L@И@@ڧ@@ >60>ԛ@@c@?@z@"@"@ ?70?@@@@@@A0vAD lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@@A@B@C@D@E@F@G@H@I@JKLMNOPQRSTU @80@@@@@$@@@@ A90A@@ԩ@(@ȴ@H@p@ B:0B@@@@@%@N@x@ C%0C"@<@%@ @Q@@`Y@ D&0D@Y@@@@)@`@&@ E;0E~@0@@@@@i@@ FDF~ FJ@G HIJKLMNOPQRSTU0BBBBBB2>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@Z@<5՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"#$%'()*+,-/012345Root Entry Fp̄WorkbookKSummaryInformation(&DocumentSummaryInformation8.