ࡱ> 98 \pREDSEA Ba==Z 8X@"1UVnTime1UVnTime1UVnTime1UVnTime1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1UVnTime"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)        + ) , *  8  8 (8@ (8 +x (8 (x +x (x )8 8 +8@ +8 *8 +8 #8 8 `Sheet1TDD Doanh nghip gS doanh nghip ang hot ng sn xut kinh doanh ti thi im 31/12 hng nm phn theo ngnh kinh t1Nng nghip v cc hot ng dch v c lin quan0Lm nghip v cc hot ng dch v c lin quan)Khai thc than cng, than non v than bn!Khai thc du th v kh t nhin2Sn xut trang phc, thuc da v nhum da lng th7Thuc v s ch da; sn xut va li, ti xch v yn m9Ch bin g v sn xut sn phm t g, tre, na, rm, r!Sn xut giy v sn phm t giyXut bn, in v sao bn ghiKSn xut than cc, sn phm du m tinh ch v sn xut nhin liu ht nhn*Sn xut ho cht v cc sn phm ho cht*Sn xut cc sn phm t cao su v plastic,Sn xut SP t cht khong phi kim loi khc1Sn xut my mc, thit b cha c phn vo u'Sn xut thit b vn phng v my tnh!Sn xut my mc v thit b in.Sn xut radio, ti vi v thit b truyn thng@SX dng c y t, dng c chnh xc, dng c quang hc v ng h2Sn xut ging, t, bn, gh v cc sn phm khc+Sn xut v phn phi in, kh t v nc)SX v phn phi in, kh t v hi nc Khai thc, lc v phn phi nc@Thng nghip; sa cha xe c ng c, sa cha dng gia nh1Bn, bo dng v sa cha xe c ng c v m t&Bn bun v i l (Tr xe c ng c),Bn l, sa cha dng c nhn v gia nh&Vn ti, kho bi v thng tin lin lc>Cc hot ng ph tr vn ti v hot ng ca t chc du lch6Trung gian ti chnh (Tr bo him v tr cp hu tr)9Bo him v tr cp hu tr (Tr bo m x hi bt buc)5Cc hot ng h tr cho hot ng ti chnh, tin t$Kinh doanh ti sn v dch v t vn6Cho thu my mc thit b, dng c nhn v gia nh&Hot ng phc v c nhn v cng ng9Thu dn vt thi v ci thin iu kin v sinh cng cng Thu sn Cng nghip khai thc m Khai thc qung kim loi Cng nghip ch bin Dt Sn xut kim loi Sn xut cc SP t kim loi !Sn xut phng tin vn ti khcTi ch Xy dngKhch sn v nh hng Vn ti ng thu Vn ti hng khng Bu chnh v vin thng Ti chnh, tn dngCc hot ng kinh doanh khc Gio dc v o to !Y t v hot ng cu tr x hi Vn ho v th thao Hot ng dch v khc Nng nghip v lm nghip & Khai thc v khai thc cc m khc % Sn xut thc phm v ung * Sn xut cc sn phm thuc l, thuc lo ) SX xe c ng c, r-moc Vn ti ng b v ng ng Hot ng khoa hc v cng ngh ) Cc hot ng lin quan n bt ng sn (% Cc hot ng lin quan n my tnh $TNG S6Hot ng lm thu cng vic gia nh trong h t nhnJ 4.~B ,`hcc H6%A-LN dMbP?_*+%M6\\Tttl-tvinh\hp LaserJet 1160XC odXXLetterDINU"4$ո($IUPH dLetter [none] [none]Arial4Pd?LTPHUONG<Automatic> di j. m EXCEL.EXE"dXX??U} 3} @ } H@@@   @ &&&&&& %0!@@!D@!H@!L@!P@!T@!X@"""""## B0@<@@@f@$`@$A 90@X@`@X@@$@$@ 0@@@@@@@@ 0t@0r@s@p@r@s@pt@ %0 *@@΢@@(@$8@$l@ &0 z@Ѓ@x@@@$@$d@ 0 C@D@G@J@M@R@@R@ 0 @@@@@@"@ '0 9@A@I@P@@U@"U@"X@ :0v@h@`@x@P@"`@"@ (0O@ @@@ @$@t@$;@ ;0:@@@@@"Գ@"=@ <08@<@8@:@9@"9@"8@ )0y@~@@ @X@"X@"@ 0@؇@ @@|@D@@ 0 p@@s@@v@x@@ @@ 00@@ؐ@@@@@ 0 x@~@@@@@Ȏ@0@ 0p@y@@@Đ@<@0@ 0&@(@*@$@1@.@?@ 0y@@@@@(@@T@ 00}@@@(@x@0@Ė@@ 0@@@T@@@@t@ *0]@ e@k@p@@t@"y@"}@ +0x@ @X@@@"`@"@ 0m@pt@x@~@@@@ 0@@(@1@:@:@>@D. l $>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB !"R@#$%&'()*+,-./01234h@56789:;<=>? 0 d@h@@n@q@0w@Pz@|@ !0!W@Y@^@b@h@j@@l@ "0"F@I@O@O@S@W@^@ #=0# f@ k@q@Pp@ps@"w@"p@ $,0$p@pt@Pw@`z@}@"P@"H@ %0%x@P@،@ @@@@@ &-0&@*@.@;@B@"B@"Q@ '0'\@ c@ g@o@@΢@@ (0(.@=@G@[@l@b@`@ )0)@X@_@@a@ b@ d@f@@i@ *.0*>@=@@@ @$@$]@ +0+"@<@6@@@@@ @ ,0,@ư@@@8@@@ -0-@@(@@(@4@@ .0.h@@}@T@@@@ //0/@ʢ@6@@@$z@$@ 000@@T@@@b@@ 1>01P@@l@Ơ@@"@"6@ 2002 t@x@`{@@@"@"@ 3103@@@@@"@""@ 404p|@ @x@@@x@D@ 5205*@:@C@K@e@"Pv@"}@ 63068@$@L@x@@$̑@$4@ 707@`@@@X@@Ę@ 808(@.@.@0@D@@@N@ 9 09@,@.@2@E@H@W@ :?0:@ @(@2@.@$8@$@@ ;!0;|@&@F@$@@@@ <@0<i@`u@|@@H@"<@"Ԛ@ ="0=D@G@T@`@i@o@px@ >A0>@V@@g@r@y@@"@"@ ?40?X@T@@@h@"Y@"'@D lBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@ABCDEFG@ @50@@S@U@_@`g@r@$x@$@ A60A9@G@@T@V@ a@$i@$p@ B70B^@b@f@k@p@$x@$~@ C#0Ce@l@p@t@|@@@ D$0DU@@_@@a@c@@l@o@g@ E80EU@X@``@ e@m@"Pu@"~@ FCF"~ F$ @G xBBBBBB2>@ 7 Oh+'0@H\l ltphuongREDSEAMicrosoft Excel@XI@괻՜.+,0 PXh px TCTK Sheet1 Worksheets !"#$%&')*+,-./1234567Root Entry F첄Workbook