л¤ЯА▒р>■  ■   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    F═┴ђр░┴Р\pnxmai B░a└=ю»╝=­ :Щ#8X@Ї"и┌1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1▄ љUVnTime1­ љ.VnTime1­ љArial1­ ╝Arial1▄ љArial1╚ љArial1╚ ╝Arial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ц0.0Яш  └ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Яш  З└ Я └ Я+ш  Э└ Я)ш  Э└ Я,ш  Э└ Я*ш  Э└ Яш  └ Я ш  Э└ ЯA!└ ЯA!└ Я └ Я!└ ЯA!└ ЯA └ ЯA#└ Я A 8@└ Я A"8@└ Я A"8@ └ Я A8└ Я A"8 └ Я A └ Я A#└ Я цA#└ Я A └ Я A#└ Я цA#└ Њђ Њђ Њђ Њђ Њђ Њ Normal_B150V0Њђ `Ёq Sheet1ї«┴┴TЇЧ-%Chia ra  100.07sБn xuЦt kinh doanh trЖn ╦a bЯn cБ n░█c trong nm 2001NTэ lК cрc § ki┐n v┴ dы ki┐n k┐ hoАch Дu t░ cуa cрc doanh nghiКp vЯ cуa cрc h┘TНng sЛДu t░ KhЗng Дu t░Ch░a quy┐t ╦nh Doanh nghiКp NhЯ n░█c Trung ░Аng quБn l§ ╦a ph░Аng quБn l§( Doanh nghiКp NhЯ n░█c с cН phДn hoр! Doanh nghiКp ngoЯi quЛc doanh- DN cз vЛn Дu t░ trыc ti┐p cуa n░█c ngoЯi H┘/ H┘ nЗng nghiКp, lРm nghiКp vЯ thuэ sБn# H┘ cЗng nghiКp vЯ xРy dыng$ H┘ th░Аng nghiКp vЯ d╦ch vт * ј pZ < F═┴ђ -   dЧЕымMbP?_*+ѓђ%hЂ┴ЃёА"hЯ?Я?U} а$}  } Я h└h└h└h└h└h└h└h└h└ h└ h└ h└ h└ h└h└h└h└§ Й§ ЙЙ§ § § Й Й  !§ !§ !§ !§ "§ #$─UдђщђH@$Р*S└| 6@$Ћ)`>љП<@§ % § &'рO|c9№R@'к╚ан@'Mј╩N1@§ % § &'▀L$Q&S@'7!,ЖЃ╠@'ю{Atџ│1@§ % § & ',ЄmЋ═R@ 'DЖщE[Т@ '┐h╦▄1@§ % § & '<ОгБ╠P@ 'ю ▄Ї}Ј @ '└њ^■┤Ё8@§ % § & 'ТпХ@т№7 ■ ЯЁЪЫщOhФЉ+'│┘0а@HXh ђ їўСnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@ђ═Іђј─@R╝ђђј─■ Н═Ню.ЊЌ+,щ«0╚ PXh pxђѕ љ БСTCTKShA Sheet1  Worksheets ■    ■   ■   §   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Root Entry         └F└tЇЄћ─■   Workbook            іSummaryInformation(     DocumentSummaryInformation8