╨╧рб▒с>■  !■   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     F═┴Ас░┴т\pnxmai B░a└=Ьп╝=Ё :·#8X@Н"╖┌1▄ РUVnTime1▄ РUVnTime1▄ РUVnTime1▄ РUVnTime1 Ё ╝.VnArial1 а Р.VnArial1 ╚ Р.VnArial1 Ё Р.VnArial1Ё РArial1Ё ╝Arial1╚ ╝Arial1╚ РArial1╚ РArial1╚ ╝Arial1а РArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)рї  └ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ р └ р+ї  °└ р)ї  °└ р,ї  °└ р*ї  °└ рЇ Ї└ рї  └ р ї  °└ рQ └ р └ р └ р └ р (@└ р "<@ └ р └ р "└ р └ р └ р └ р #└ р #└ р └ р └ р#└ р#└ р #└ р (└ р A(└ рQ └ р#└ р #└ р └ УА УА УА УА УА УА УNormal_Copy of DNNQDУА `Е╒ Sheet1Мо┴┴TН№4 T╒ng s╤ (Ha) Cб cеu (%)T╘NG S╨A. Phтn theo loбi еtеt nЇng nghi╟p еt tr╙ng cтy hрng nm еt v░▌n tбp еt tr╙ng cтy lтu nm еt c╧ d∙ng vрo chn nuЇi #еt cє m╖t n░█c nuЇi tr╙ng thuў sгnеt lтm nghi╟p cє rыng Rыng tё nhiъn Rыng tr╙ng еt ░бm cтy gi╤ng еt chuyъn d∙ng еt ▀ &еt ch░a sэ dхng vр sЇng, su╤i, n·i сB. Phтn theo huy╟n, quнn Th╦ xу Thч Dзu M┘t Huy╟n D) AnHuy╟n Dзu Ti┐ngHuy╟n Ph· GiсoHuy╟n Tтn Uyъn Huy╟n B┐n CсtHuy╟n Thuнn An: ╩t vр hi╟n trбng sэ dхng еt nm 2000 cчa t╔nh Bьnh D░бng  " П ╧ \ Ь F═┴А MЩ G d№йё╥MbP?_*+ВА%hБ┴ГДб"hр?р?U} └} -} `} └} Mh@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@¤ ╛ ╛╛ ¤ ¤ ╛¤ !╜"╚sA#Y@¤ ╛ !"#¤ $%~ &аM A'[ь║№S@¤ ~ " ц@#╝┌МЇы└0@¤ ~ "┘@#ьк╖И#@ ¤ ~ "╨ПA #жOЩпJ@ ¤ ~ "╨u@ #√j▄TУТ└? ¤ ~ "Рy@ #╚МУGїk├?¤ $ %~ &А√╚@ 'єkn║!√@ ¤ ~ " ▒@ #zя╩▒·?¤ ~ "Аk└@#+WeПjє@¤ "~ #¤ $%~ &└╓@'╚дWR▒╜ @¤ $%~ &╒╢@'┼s\рX@¤ $%~ &А'╔@'чJ╤П@╛!!"#¤ ╛ !"()¤ *~ "*┴@#.╥R╒у @)¤ *~ "О╖@#ILО4@)¤ *~ "Їэ@#└*}Пё┴6@)¤ *~ "а║ь@#╤/▒|┘╙5@)¤ *~ "u└@#<*D┌ @╛"#╛++++╛++++╛++++╫Dl*.88888888808888888888 h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@╛ ++++╛!++++╛"++++╛#++++╛$++++╛%++++╛&++++╛'++++╛(++++╛)++++╛*++++╛+++++╛,++++╛-,-╛.,-╛/,-╛0,-╛1.╛2╛3╛4╛5╛6╛7╛8╛9╛:╛;╛<╛=╛>╛?╫D└l@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@Jh@Kh@Lh@╛@╛A╛B╛C╛D╛E╛F╛G╛H╛I╛J╛K╛L╫юЁ>╢@я7 ■ рЕЯЄ∙OhлС+'│┘0а@HXh А МШфnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@╙;ї П─@А9ч П─■ ╒═╒Ь.УЧ+,∙о0╚ PXh pxАИ Р гфTCTKShA Sheet1 Worksheets ■   ■   ■   ¤   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Root Entry         └F@AЁ╓ДФ─■   Workbook            аSummaryInformation(    DocumentSummaryInformation8