╨╧рб▒с>■  ■   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    F═┴Ас░┴т\pnxmai B░a└=Ьп╝=Ё :·#8X@Н"╖┌1▄ РUVnTime1▄ РUVnTime1▄ РUVnTime1▄ РUVnTime1 Ё ╝.VnArial1 а Р.VnArial1 ╚ Р.VnArial1Ё РArial1Ё ╝Arial1╚ ╝Arial1╚ РArial1╚ РArial1╚ ╝Arial1а РArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)рї  └ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ рї  Ї└ р └ р+ї  °└ р)ї  °└ р,ї  °└ р*ї  °└ рї  └ р ї  °└ рA └ р └ р └ р └ р (@└ р "<@ └ р └ р "└ р └ р └ р └ р #└ р #└ р └ р └ р #└ р #└ р #└ рA └ р#└ р#└ р └ р #└ р #└ УА УА УА УА УА УNormal_Copy of DNNQDУА `Е7 Sheet1Мо┴┴TН№т T╒ng s╤ (Ha) Cб cеu (%)T╘NG S╨A. Phтn theo loбi еt еt nЇng nghi╟p еt tr╙ng cтy hрng nm еt v░▌n tбp еt tr╙ng cтy lтu nm #еt cє m╖t n░█c nuЇi tr╙ng thuў sгnеt lтm nghi╟p cє rыng Rыng tё nhiъn Rыng tr╙ngеt ░бm cтy gi╤ng еt chuyъn d∙ng еt ▀ &еt ch░a sэ dхng vр sЇng, su╤i, n·i сB. Phтn theo huy╟n, quнn Th╦ xу Tuyъn Quang Huy╟n Nр HangHuy╟n Chiъm Hoс Huy╟n Hрm Yъn Huy╟n Yъn SбnHuy╟n Sбn D░бng; ╩t vр hi╟n trбng sэ dхng еt nm 2000 cчa t╔nh Tuyъn Quang  ; M б r F═┴А J√ '/є d№йё╥MbP?_*+ВА%hБ┴ГДб"hр?р?U} └} а-} `} └} Jh@h@h@h@h@h@h@h@h@ h@ h@ h@ h@ h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@h@¤ ╛ ╛╛ ¤ ¤ ╛¤ ╜,`ш!A-Y@¤ ╛ !"¤ #$~ %└Тё@&∙ўйvИ(@¤ ~ !р╔ч@"╣╘g╖▀Ъ @¤ ~ !р╔@"Н"Э┤@ ¤ ~ !▓┐@ "мяТ┬Ў? ¤ ~ !мЭ@ "g*╫/╢╘?¤ # $~ %и╧A &KЁm■ sN@ ¤ ~ !╪НA "└Ў╬:ЭБH@ ¤ ~ !Рё@ "▌08Z┴─'@¤ ~ !&@"°ўйvИ╢^?¤ # $~ %`╞@&R▐▓Н< ?¤ #$~ %└▓@&AЦ9┬-ъ?¤ #$~ %╨<A&qшд}8@╛ !"¤ ╛ !'¤ ~ !▒@"R7ЩЦS╙ч?¤ ~ !ЁЎA"TFўuT9@¤ ~ !8┼A"╘3Хы╬8@¤ ~ !Ръї@"ИЬ ЎЪШ.@¤ ~ !@К¤@"ФЎA2аЮ4@¤ ~ !╨Dє@"(ооUoц*@╛!"╛((((╛((((╛((((╛((((╛((((╫D─l*.888888888888888888 h@!h@"h@#h@$h@%h@&h@'h@(h@)h@*h@+h@,h@-h@.h@/h@0h@1h@2h@3h@4h@5h@6h@7h@8h@9h@:h@;h@<h@=h@>h@?h@╛ ((((╛!((((╛"((((╛#((((╛$((((╛%((((╛&((((╛'((((╛(((((╛)((((╛*)*╛+)*╛,)*╛-)*╛.+╛/╛0╛1╛2╛3╛4╛5╛6╛7╛8╛9╛:╛;╛<╛=╛>╛?╫D└l@h@Ah@Bh@Ch@Dh@Eh@Fh@Gh@Hh@Ih@╛@╛A╛B╛C╛D╛E╛F╛G╛H╛I╫|┤>╢@я7 ■ рЕЯЄ∙OhлС+'│┘0а@HXh А МШфnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@А-p╞П─@Y├╤П─■ ╒═╒Ь.УЧ+,∙о0╚ PXh pxАИ Р гфTCTKShA Sheet1 Worksheets ■   ■   ■   ¤   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Root Entry         └FАЄ╦oГФ─■   Workbook            FSummaryInformation(    DocumentSummaryInformation8