–ѕа°±б>ю€ !ю€€€ю€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ FЌЅАб∞Ѕв\pnxmai B∞aј=ЬѓЉ=р :ъ#8X@Н"ЈЏ1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1№€РUVnTime1 €Р.VnArial1€РArial1€ЉArial1»€РArial1і€РArial1і€ЉArial1і€ЉArial"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)ах€ ј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј ах€ фј а ј а+х€ шј а)х€ шј а,х€ шј а*х€ шј а х€ шј а ј а ј а ј а ( ј а ј а"<@ ј а ј а ј а ј а #ј а ј а ј а #ј а ј а #ј УА€УА€УА€УА€УА€УА€`ЕіSheet1МЃЅЅTНьЇ,,•t chuyкn dщng khбc •t я •t я ф thЋ •t я nфng thфn %•t ch∞a sн dеng vа sфng su—i, nъi б•t b±ng ch∞a sн dеng •t ”i nъi ch∞a sн dеng •t cу mЈt n∞џc ch∞a sн dеng Sфng su—i Nъi б khфng cу rлng cвy •t ch∞a sн dеng khбc GDi«n tнch •t vщng ”ng b±ng sфng Cнu Long nm 2000 phвn theo lo°i •tDi«n tнch (Ha) C° c•u (%)T‘NG S–•t nфng nghi«p •t tr”ng cвy hаng nm •t tr”ng lъa •t n∞°ng rЂy " •t tr”ng cвy hаng nm khбc •t v∞Ёn t°p •t tr”ng cвy lвu nm •t cѕ dщng vаo chn nuфi %•t cу mЈt n∞џc nuфi tr”ng thuч s£n •t lвm nghi«p cу rлng Rлng tс nhiкn Rлng s£n xu•t Rлng phтng hў Rлng Јc dеng Rлng tr”ng Rлng s£n xu•t Rлng phтng hў Rлng Јc dеng •t ∞°m cвy gi—ng •t chuyкn dщng •t xвy dсng •t giao thфng •t thuч lгi •t di tнch lЋch sн •t an ninh qu—c phтng •t khai thбc khoбng s£n •t lаm g°ch ngуi •t lаm mu—i •t ngh)a trang, ngh)a Ћa €2» 6 zЃ тT ШО “ј FЌЅА -t Й dь©с“MbP?_*+ВА%hБЅГД°"hа?а?U} '} } `-hјh@h@,@,@,@,@,@,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@э Њ Њ э э Њ э 3"PLNA,€DјDјDјD#јD&ј%#Y@D6;эDјDdэ 3 o©FA€DјD јD јD јD ј!“f№Tц≤R@€Љ,(L€јDdэ #/ь@Aю % јјёБч√вЂL@€э ~ ЪЛ)^эЋ8J@€э ~ С¬@y%u/Ї£ќ?€э ~ ∞^A ѕЖe≥¬ @€э ~ P§ь@ F¬ЖЭ$Ґ@ €э ~ AA e)≠E$@ €э ~ 2@ Лƒ5pі=? €э ~ @€ A :=–Љс@ €э ' `ЬA€DјDјDј!о:HеЈ!@ €э #pеу@€ %јј ©ч3≈j@€э ~ АП»@©VЃFD‘?€э ~ `•б@tVµщбн?€э ~ †а@ЎМѕ≤.jк?€э #HEA€ %јјI’У√nЌ@€э ~ H' A’q≤EЅ@€э ~ †јг@ы#eLр?€э ~ АЁ¬@Ю¶Y щ!ѕ?€э !~ 8@≤Ў#†ЌC?€э "# аH A#€ %"јј(!Ё?ЁuГ@€э #~ АЊЋ@ЙoOДд÷?€э $~ и@%≤Хиj6ф?€э %~ z€@\©¬ъыш @€э &~ АМ@√ЖР*.ДЧ?€э '~ Њµ@~»x®≤рЅ?€э (~ 0А@XZ∞ґґК?€э )~ LС@5`™”cЛЬ?€„DP l&nБT;;;;;;;XT;;;T;;;;T;;;;;; ,@!,@",@#,@$,@%,@&,@',@(,@),@*,@+,@,h@э *~ §Њ@ пх¬ЭZH…?€э !+~ !]Љ@!A\цLg«? €э "~ "^ї@"”iя0дФ∆?!€э ### Љш@&€ %$%јј #!nд∞hЌh@"€э $~ $А…@$sьqы∞‘?#€э %~ %јЩх@%а§Bi…“@$€э &#& 4ІA€ %',јј&!еf+І !@%€э '~ 'АЎш@']cDА@&€э (~ (Е≈@(pІ#L™Ѕ—?'€э )~ )Ё…@)"k†т6W’?(€э *~ *Ш8A*lЛћѓRь@)€э + ~ +РТ@+ѕ(rЈҐЮ?*€э , ~ ,е»@,=.—ФК‘?+€„5р;;;T;;T;;;;;>ґ@ п7 ю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0†@HXh А МШдnxmaifnxmaifMicrosoft Excel@%“Пƒ@+яПƒю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ0» PXh pxАИ Р £дTCTKShA Sheet1 Worksheets ю€€€ю€€€ю€€€э€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€ јFeЊБФƒю€€€Workbook€€€€€€€€€€€€вSummaryInformation(€€€€DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€